Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Personal inom Västra Gästriklands samhälls­byggnads­förvaltning

Besöksadress: Sandbacka Park, Högbovägen 45
Postadress: Sandvikens kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 811 80 Sandviken
Tel 026-24 00 00, fax 026-27 07 75
E-post: vgs@sandviken.se


Maria Wikström, samhällsbyggnadschef
E-post: maria.wikstrom@sandviken.se

Jenny Holm, förvaltningsekonom
E-post: jenny.holm@sandviken.se

Emelie Jonsson, verksamhetsutvecklare
E-post: emelie.jonsson@sandviken.se

Enheten för verksamhetsstöd

Raul Johnson, enhetschef för verksamhetsstöd
Övergripande frågor, arbetsledning, planering
E-post: raul.johnson@sandviken.se

Eva Nordén, nämndsekreterare
Nämndsekretariat, information, blanketter, diarium
E-post: eva.norden@sandviken.se

Kristin Pettersson, arkivarie
Arkiv, nämndsekretariat, information, blanketter, diarium, posthantering
E-post: kristin.pettersson@sandviken.se

Eva Hedblom, administratör
Information, blanketter, diarium, posthantering
E-post: eva.hedblom@sandviken.se

Annika Nordfeldt, administratör
Information, arkiv, diarium, posthantering
E-post: annika.nordfeldt@sandviken.se

Monica Hedqvist, administratör
Information, diarium, posthantering
E-post: monica.hedqvist@sandviken.se

Anna Henningsson, handläggare bostadsanpassning
Bostadsanpassning över 65 år
E-post: anna.henningsson@sandviken.se

Marianne Söderman, handläggare bostadsanpassning
Bostadsanpassning under 65 år
E-post: marianne.soderman@sandviken.se

Birgitta Eklöf, handläggare färdtjänst
Färdtjänsthandläggare
E-post: birgitta.eklof@sandviken.se

Ewa Lundmark, handläggare färdtjänst
Färdtjänsthandläggare
E-post: ewa.lundmark@sandviken.se

Ann-Marie Mannkvist, administratör
Administration skolskjuts, färdtjänst och parkeringstillstånd
E-post: ann-marie.mannkvist@sandviken.se

Rose-Marie Andersson, administratör och handläggare BAB
Bostadsanpassning, information, diarium, posthantering
E-post: rose-marie.andersson@sandviken.se

Miljö- och hållbarhetsenheten

Anna Bredberg, miljö- och hållbarhetschef
Övergripande frågor, arbetsledning, planering
E-post: anna.bredberg@sandviken.se

Hanna Andersson, miljöinspektör (miljöskydd) (föräldraledig)
E-post: hanna.a.andersson@sandviken.se

Magnus Enbarr, miljöinspektör (miljöskydd)
E-post: magnus.enbarr@sandviken.se

Maria Eklöv, miljöinspektör (hälsoskydd)
E-post: maria.eklov@sandviken.se

Sanna Lindqvist, miljöinspektör (hälsoskydd) (föräldraledig)
E-post: sanna.lindqvist@sandviken.se

Elisabet Germundson, miljöinspektör (hälsoskydd)
E-post: elisabet.germundson@sandviken.se

Linn Westerdahl (hälsoskydd)
E-post: linn.westerdahl@sandviken.se

Anna Sjö, miljöinspektör (livsmedel)
E-post: anna.johansson@sandviken.se

Martin Myhrberg, miljöinspektör (livsmedel)
E-post: martin.myhrberg@sandviken.se

Stina Fransson, miljöinspektör (livsmedel)
E-post: stina.fransson@sandviken.se

Josefin Eliasson (livsmedel)
E-post: josefin.eliasson@sandviken.se

Markus Millegård, miljöinspektör (miljöskydd)
E-post: markus.millegard@sandviken.se

Erik Bäcklund, miljöinspektör (miljöskydd)
E-post: erik.backlund@sandviken.se

Jasmine Falk, miljöinspektör (miljöskydd)
E-post: jasmine.falk@sandviken.se

Tommy Holmström, miljöinspektör (miljöskydd/hälsoskydd)
E-post: tommy.holmstrom@sandviken.se

Hans Pantzare, miljöinspektör (miljöskydd/hälsoskydd)
E-post: hans.pantzare@sandviken.se

Anna Östlund, miljöinspektör (hälsoskydd/livsmedel)
E-post: anna.ostlund@sandviken.se

Ylva Andersson, miljöinspektör (hälsoskydd)
E-post: ylva.andersson@sandviken.se

Patrik Landberg, miljöinspektör (naturvård)
E-post: patrik.landberg@sandviken.se

Jonas Sandin, miljöinspektör (miljöskydd)/energirådgivning
E-post: jonas.sandin@sandviken.se

Ann-Mari Olsson, miljösamordnare
E-post: ann-mari.olsson@sandviken.se

Sandra Söderqvist, miljösamordnare (tjänstledig)
E-post: sandra.soderqvist@sandviken.se

Åsa Holmberg, energi- och klimatrådgivare
E-post: asa.holmberg@sandviken.se

Tara Marf Qadir, energi- och klimatrådgivare
E-post: tara.qadir.marf@sandviken.se

Henry Nilsson, miljöstrateg
E-post: henry.nilsson@sandviken.se

Anna Hansson, kommunekolog (föräldraledig)
E-post: anna.hansson@sandviken.se

Plan- och byggenheten

Henrik Modigh, plan- och byggchef/stadsarkitekt
Övergripande frågor, arbetsledning, planering
E-post: henrik.modigh@sandviken.se

Hanna Gustafsson, trafikingenjör
E-post: hanna.gustafsson@sandviken.se

Ragnar Darle, arkitekt
E-post: ragnar.darle@sandviken.se

​Joel Eklund, planingenjör
E-post: joel.eklund@sandviken.se

Mikael Bodinson, planingenjör
E-post: mikael.bodinson@sandviken.se

Lovisa Enerhall, planhandläggare
E-post: lovisa.enerhall@sandviken.se

Christer Åberg, planhandläggare
E-post: christer.aberg@sandviken.se

Kevin Engberg, planhandläggare
E-post: kevin.engberg@sandviken.se

Gilnaz Mirzajee, bygglovhandläggare
E-post: gilnaz.mirzajee@sandviken.se

Matti Lappi, byggnadsinspektör
E-post: matti.lappi@sandviken.se

Christer Englund, byggnadsinspektör
E-post: christer.englund@sandviken.se

Maria Sundberg, byggnadsinspektör
E-post: maria.sundberg@sandviken.se

Mikael Ginstrup, byggnadsinspektör
E-post: mikael.ginstrup@sandviken.se

Bengt Eklund, byggnadsinspektör
E-post: bengt.eklund@sandviken.se

Kristina Alm, byggnadsinspektör
E-post: kristina.alm@sandviken.se

Magnus Jeppsson, bygglovhandläggare/byggnadsinspektör
E-post: magnus.jeppsson@sandviken.se

Kart- och lantmäterimyndigheten

Yvonne Mickels, kart- och lantmäterichef/stadsingenjör
Övergripande frågor, arbetsledning, planering
E-post: yvonne.mickels@sandviken.se

Roger Spring, mätningsingenjör
E-post: roger.spring@sandviken.se

Per-Arne Olsson, mätningsingenjör
E-post: per-arne.olsson@sandviken.se

Björn Ljunggren, mätningsingenjör
E-post: bjorn.ljunggren@sandviken.se

Elin Strandell, mätningsingenjör
E-post: elin.strandell@sandviken.se

Christina Heino, kartingenjör
E-post: christina.heino@sandviken.se

Jeanette Berglund, kart- och mätningsingenjör
E-post: jeanette.berglund@sandviken.se

Lars Jonsson, GIS-ingenjör
E-post: lars.jonsson@sandviken.se

Lars-Göran Edholm, GIS-ingenjör
E-post: lars-goran.edholm@sandviken.se

Janni Karlsson, GIS-tekniker
E-post: janni.karlsson@sandviken.se

Sten Sjö, förrättningshandläggare
E-post: sten.sjo@sandviken.se

Karin Warberg, förrättningshandläggare
E-post: karin.warberg@sandviken.se

Maria Stattin, förrättningshandläggare
E-post: maria.stattin@sandviken.se

Robert Brook, lantmätare
E-post: robert.brook@sandviken.se

 

Sidan uppdaterad: 2017-11-23
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.