Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

För dig som vill bli god man eller förvaltare

Det är många i samhället som är i behov av hjälp. De kan behöva stöd med att kontakta myndig­heter, se till att de får rätt vård eller hjälp med att betala räkningar. Genom att bli god man eller för­valt­are kan du spela en viktig roll i dessa män­niskors liv.

Observera att det är ett ideell uppdrag att vara god man. Som god man har du alltså inte en anställning i Sandvikens kommun. Du har dock rätt till ett årligt arvode för ditt uppdrag.

OBS! Om det är en specifik person som behöver god man/förvaltare och du föreslås för uppdraget - läs här om Ansökan och anmälan Öppnas i nytt fönster.

Så blir du god man eller förvaltare

För att kunna bli god man eller förvaltare behöver du genomföra följande steg:

1. Uppfyll kraven

För att få bli god man eller förvaltare måste du uppfylla vissa i lagen uppställda kriterier:

  • Det innebär att man följer de lagar och regler som samhället sätter upp och inte har gjort sig skyldig till något brott som kan ha påverkan på uppdraget.
  • Det krävs att gode mannen eller förvaltaren har en viss livserfarenhet, han/hon bör ha arbetslivserfarenhet, kunna tala och skriva på god svenska och ha en viss ekonomisk kompetens. Det finns inget krav på svenskt medborgarskap.
  • Innebär att överförmyndaren försöker anpassa gode mannens eller förvaltarens kompetens mot det aktuella uppdraget.

2. Lämna in intresseanmälan

Om du önskar få uppdrag som god man, förvaltare eller god man för ensam­kommande barn ska du fylla i en intresse­anmälan via vår e-tjänst Recruto.

I e-tjänsten får du uppge vilken typ av uppdrag du är intresserad av utifrån din erfarenhet och kompentens. Om du är anhörig och/eller inte vill ha fler uppdrag så kryssar du i den rutan.

3. Vi gör en lämplighetsprövning

Efter att din intresseanmälan är registrerad så kommer vi att göra en lämplighets­prövning. Vi kontrollerar att du inte förekommer i Polisens belastningsregister, Kronofogdens och Socialtjänstens register.

4. Genomgå webbutbildning

Om vi bedömer dig som lämplig blir du erbjuden att gå en webbutbildning. När du gått webbutbildningen skickar du kursintyget till oss via e-post. Webbutbildningen tar ungefär 30-60 minuter och du kan göra det i den takt du önskar.

All kommunikation med oss kommer nu att ske via mejl, kontrollera därför din inkorg regelbundet.

5. Visa intresse för uppdrag och introduktionssamtal

Överförmyndaren lägger upp annonser med nya uppdrag via Recruto. Du får åtkomst till dessa annonser via en länk som vi skickar till dig. Du får samtidigt information om hur du går tillväga för att visa intresse för de olika uppdragen.

När du blivit vald till ett visst uppdrag bokar vi in ett introduktionssamtal. Det är ett bra tillfälle för oss att träffa dig som ny god man och för dig att ställa frågor kring uppdraget.

6. Beslut hos tingsrätten eller överförmyndaren

När du blivit tilldelad ett uppdrag informerar vi dig om det via mejl. Du får då också kontakt med ansvarig handläggare.

I de flesta fall ska också huvudmannen godkänna dig som ny god man.

Beslut om att upprätta ett godmanskap för en huvudman fattas av tings­rätten. Därefter är det överförmyndaren som fattar beslut om exempelvis byten av god man.

Vad ingår i uppdraget som god man eller förvaltare?

Godmanskap/förvaltarskap består av tre olika delar, förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Här kan du se några exempel på vad de olika delarna betyder:

  • Förvalta egendom - Betala räkningar, placera pengar i fonder, fördela pengar till huvudmannen
  • Bevaka rätt - Söka bidrag, skriva avtal, sälja hus, företräda huvudmannen vid arvskifte
  • Sörja för person - Se till att huvudmannen har en meningsfull fritid, att boendet är bra, se till att beviljad hjälp från samhället fungerar.

Ta del av mer information

Material från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare som beskriver olika frågeställningar för dig som är intresserad av att bli god man eller förvaltare.
Rollkoll - Vad gör en god man och förvaltare?- broschyr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur är det att vara god man?

Se en kort film om hur det är att vara en god man Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så tycker en god man från Sandviken om uppdraget: