Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

ansöka

Ansökan och anmälan om god man eller förvaltare

På den här sidan kan du hitta länkar för dig som själv behöver god man eller förvaltare, om du är anhörig eller om du i din yrkesroll har anmälningsskyldighet.

Du som behöver god man eller förvaltare

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.
För dig som behöver god man eller förvaltare

Du som är anhörig till någon som behöver god man eller förvaltare

Du som närmaste anhörig har rätt att ansöka om en god man/förvaltare. Överförmyndarnämnden gör alltid lämplighetsprövning på ställföreträdare, oavsett om den är föreslagen av anhörig, den enskilde själv eller överförmyndarnämnden.
För dig som är anhörig till någon som behöver god man eller förvaltare

Du som ser någon som behöver god man eller förvaltare

Enligt lag är vissa skyldiga att anmäla till överförmyndarnämnden om de ser att en person har behov av en ställföreträdare (god man eller förvaltare).
För dig som vill anmäla behov av god man/förvaltare