Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Handläggningstider hos Överförmyndar­enheten och tingsrätten

Här kan du se beräknad handläggningstid hos oss och tingsrätten.

Tingsrättens arbetsbelastning varierar och därför kan deras handläggningstid variera under året. Om du väntar ett beslut i ett ärende som ska beslutas av tingsrätten är det därför bättre att kontakta tingsrätten direkt på telefon 026-17 67 00.

Beräknade handläggningstider

Byte av god man eller förvaltare

I normalfallet inom 4 månader

Begäran om entledigande

I normalfallet inom 3 månader

Ansökan om god man/förvaltare

I normalfallet 2 – 6 månader. Om du har ett pågående ärende och väntar på beslut så kan du kontakta tingsrätten på telefon 026-17 67 00 för frågor gällande när beslut förväntas fattas.

Anmälan om god man/förvaltare

Anmälan handläggs av överförmyndarenheten. En anmälan kan leda till att överförmyndarenheten ansöker om god man/förvaltare eller till en avskrivning. Handläggningstid i normalfallet 1-6 månader. För frågor gällande handläggningsstatus, skicka din fråga via E-post till overformyndaren@sandviken.se och ange vilket datum personen i fråga är född.

Beslut vid ansökan om samtycke till arvskifte

Inom 2 veckor om ansökan är komplett.

Beslut vid ansökan om samtycke till försäljning av fastighet/bostadsrätt

Inom 1 månad. Handläggningstiden är beroende på om yttrande angående försäljningen ska inhämtas eller inte.

Beslut vid ansökan om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto

1 – 5 arbetsdagar, förutsatt att frågan inte behöver tas upp i nämnden.