Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

För dig som har god man eller förvaltare

Uppdraget kan variera beroende på vilket behov av hjälp du har. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

Hand

Vad ingår i uppdraget?

Uppdraget består av tre delar. Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av tre olika delar: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Det är vanligast att alla tre delarna finns med i gode mannens/förvaltarens uppdrag, men det behöver inte vara så.

Bevaka rätt

Att bevaka din rätt betyder att den gode mannen/förvaltaren ska bevaka dina rättigheter gentemot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan till exempel innebära att gode mannen/förvaltaren ska se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver. Det kan också handla om att bevaka din rätt i samband med att din bostad måste säljas.

Förvalta egendom

Att förvalta din egendom betyder till exempel att den gode mannen/förvaltaren ska se till att dina räkningar blir betalda och att du löpande får fickpengar.

Sörja för person

Sörja för person betyder att den gode mannen/förvaltaren ska företräda dig och bevaka dina intressen i mer personliga frågor, till exempel att delta i vårdplaneringar. Det handlar här om att gode mannen/förvaltaren ska försöka se till att du får så goda levnadsvillkor som möjligt.

Rollkoll - Vad gör en god man och förvaltare? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rollkoll - Ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ingår inte i uppdraget?

  • Städa
  • Handla/laga mat
  • Laga trasiga kläder
  • Hämta/dela ut medicin
  • Följa med på vårdbesök

Dina rättigheter

Möjlighet att ingå avtal

Om du får en god man behåller du din rättshandlingsförmåga. Det betyder att du fortfarande har rätt att ingå olika avtal och att du kan bestämma hur dina pengar ska användas. En god man kan alltså inte hindra dig från att till exempel ingå avtal av olika slag eller från att du själv hanterar dina pengar. Det är dock viktigt att du samarbetar med den gode mannen och inte gör saker med dina tillgångar utan att informera den gode mannen.

Om du i stället får en förvaltare förlorar du din rättshandlingsförmåga. Du kan alltså inte längre ingå olika avtal och inte heller bestämma över dina pengar.

Kan ett godmanskap eller förvaltarskap avslutas?
Ett godmanskap ska upphöra om du inte längre vill ha en god man. Det är tingsrätten som beslutar om detta. Det är viktigt att du meddelar banken, tar bort c/o adressen samt informerar andra berörda myndigheter när godmanskapet/förvaltarskapet avslutas.

Ett förvaltarskap ska endast upphöra om det är tydligt att det inte längre är nödvändigt. I vissa fall leder det till att huvudmannen i stället får en god man om det finns behov av det. Även i dessa fall är det tingsrätten som fattar beslut.

Vill du ansöka om att godmanskapet eller förvaltarskapet för dig ska upphöra vänder du dig till tingsrätten i den kommun du är folkbokförd i.

Ändrat behov av hjälp

Omfattningen av ett godmanskap eller förvaltarskap kan behöva ökas eller minskas. Gode mannen, förvaltaren eller du själv kan ansöka om att uppdraget ska utökas eller minskas. Dina anhöriga har också rätt att ansöka om detta.


Har du synpunkter på din gode man eller förvaltare?

För att Överförmyndarnämnden ska kunna utreda ditt klagomål kan du skicka in en skrivelse till oss.

I ditt klagomål måste du uppge ditt namn och beskriva med egna ord vad du anser inte fungerar i uppdraget.

Överförmyndarnämnden skickar sedan en kopia av skrivelsen till din gode man eller förvaltare för att ge honom eller henne möjlighet att yttra sig. När svaret kommit in till oss beslutar Överförmyndarnämnden om någon åtgärd behöver vidtas.

Har du frågor, ring oss på 026-24 00 00.

Skicka ditt klagomål till:
Sandvikens Kommun
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland,
811 80 Sandviken.