Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

f

Du som är anhörig till någon som behöver god man eller förvaltare

På den här sidan kan du som närmaste anhörig ansöka om en god man/förvaltare för någon som har behov.

En god man eller förvaltare utses till myndiga personer som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person, och god man/förvaltare förordnas första gången (det vill säga. vid anordnandet) av tingsrätten. Den person som har god man eller förvaltare kallas huvudman.

Du som närmaste anhörig har rätt att ansöka om en god man/förvaltare. Om du som anhörig eller den det gäller har önskemål om att en särskild person utses till god man, anger ni det i ansökan. Överförmyndarnämnden gör alltid lämplighetsprövning på ställföreträdare, oavsett om den är föreslagen av anhörig, den enskilde själv eller överförmyndarnämnden.

Läs mer om vad uppdraget innebär För dig som vill bli god man

Alternativ till god man och förvaltare

En god man eller förvaltare får man bara om det behövs. Det finns andra och mindre ingripande sätt som du väljer i första hand. Några exempel är hjälp av en nära anhörig, fullmakt, boendestöd enligt socialtjänstlagen, personligt ombud eller ett förmedlingsmedelkonto.

Anhörigbehörighet

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du från den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda hen. Det innebär att du, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol. Som nära anhörig räknas här, enligt 17 kap. 2§ föräldrabalken, i tur och ordning:

  1. make eller sambo
  2. barn
  3. barnbarn
  4. föräldrar
  5. syskon
  6. syskonbarn.

Om det till exempel finns två barn företräder de gemensamt personen.

Behörigheten ger rätt att ta hand om saker som gäller familjemedlemmens vardagsliv, som att betala räkningar, mat och kläder, lämna deklaration, ansöka om olika bidrag eller ansöka om äldreboende.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare. Du kan skriva den i förebyggande syfte för att vara säker på att någon tar hand om dina personliga angelägenheter om du till exempel råkar ut för en varaktig sjukdom eller liknande.

Den du utser till att vara din fullmaktshavare kan bland annat betala dina räkningar och förvalta din egendom om du själv inte längre kan göra det. Huvudregeln är att det är fullmaktshavaren som bestämmer när ditt medicinska tillstånd kräver att fullmakten träder i kraft.

Framtidsfullmakten gäller inte om en person har god man eller förvaltare.

Boendestöd

Om du har svårt att få vardagen att fungera på grund av psykisk funktionsnedsättning kan du få hjälp genom boendestöd. Genom att få struktur på vardagen, ta hand om ditt hem och kontakta olika myndigheter vid behov kan du leva mer självständigt.

Du kan också få stöd i att skapa kontakt med andra människor och skapa en meningsfull fritid. Boendestöd är en hjälp till att stärka din egen förmåga så du kan klara mer i vardagen och må bättre.

Läs mer om boendestöd

Personligt ombud

Ett personligt ombud kan vara ditt stöd om du har en psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år. Du ska bo i Hofors, Ockelbo eller Sandvikens kommun.

Vi kan hjälpa dig att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service enligt dina önskemål, behov och lagliga rättigheter. Målet är att hjälpa dig att leva mer självständigt och må bättre.

Läs mer om personligt ombud

Förmedlingsmedel

Förmedlingsmedel är ett pedagogiskt redskap som används under en begränsad tid, för en person ska komma tillrätta med sin ekonomi. Personens pengar går, via en fullmakt, in på ett konto hos kommunen. Pengarna hanteras enligt en överenskommelse som görs med en socialsekreterare.

Budget- och skuldrådgivning

Du som bor i Sandvikens kommun har tillgång till gratis budget- och skuldrådgivning hos Konsument Gästrikland. Verksamheten är ett samarbete mellan Ockelbo, Hofors, Sandviken, Älvkarleby och Gävle kommun.

Mer information samt kontaktuppgifter hittar du på Konsument Gästriklands webbplats, www.konsumentgastrikland.se Länk till annan webbplats.