Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

bil

Du som behöver god man eller förvaltare

På den här sidan hittar du information om vad en god man eller förvaltare innebär och hur du ansöker.

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

Vad gör en god man?

Om du på grund av sjukdom eller liknande inte kan ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen, kan du ansöka om att få en god man.

För att få en god man krävs att du inte kan få hjälp på annat sätt. Om det till exempel är möjligt för dig att lämna en fullmakt till någon du har förtroende för, finns det ofta inte tillräckliga skäl för ett godmanskap. För att få en god man måste du ansöka om detta hos tingsrätten i den kommun du är folkbokförd.

Den som blir utsedd till god man för dig representerar, företräder och hjälper dig i olika frågor som har med din ekonomi att göra. En god man ska också se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver samt se till att du har så goda levnadsvillkor som möjligt.

Du som får en god man kallas för huvudman. Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen. En god man måste alltid ha ett samtycke, godkännande från huvudmannen innan gode mannen vidtar några åtgärder.

Läs mer vad en god man gör på sidan För dig som har god man eller förvaltare

Vad kostar det att ha god man/förvaltare?

Den gode mannen får betalt för uppdraget och ersättning för utgifter t ex bilresor, telefon, brevporto. Att ha god man brukar kosta mellan 14 000-18 000 kr/år.
Ibland kan det kosta mer. Kostnaden beror på vad gode mannen gör och vilken hjälp du behöver. Din inkomst och dina tillgångar avgör om du själv eller kommunen ska betala ersättning till din gode man.

Vad gör en förvaltare?

För vissa personer är det inte tillräckligt med att de får en god man. I stället behövs en förvaltar som träder in när det är för svårt för en privatperson att vara den behövandes stöd. Vi hjälper huvudmännen med ekonomiska, juridiska och sociala frågor.

Du kan få en förvaltare om det exempelvis på grund av sjukdom finns stor risk att du slösar bort dina pengar, om du drar på dig mycket skulder eller om det finns personer i din omgivning som försöker utnyttja dig ekonomiskt. Ett förvaltarskap kan då fungera som ett bra skydd för dig.

Till skillnad från godmanskap är ett förvaltarskap en tvångsåtgärd - det är alltså inte något du själv väljer att få. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt.

Om du får en förvaltare betyder det att du förlorar din rättshandlingsförmåga. Du kan därför inte längre ingå olika avtal och du kan inte heller komma åt dina pengar. Det är förvaltaren som ensam bestämmer om din ekonomi. Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar att du ska få en förvaltare.

Finns det andra alternativ än ett godmanskap?

En god man eller förvaltare får man bara om det behövs. Det finns andra och mindre ingripande sätt som du väljer i första hand. Några exempel är hjälp av en nära anhörig, fullmakt, boendestöd enligt socialtjänstlagen, personligt ombud eller ett förmedlingsmedelkonto.

Fullmakt

En person som behöver hjälp med sina ekonomiska och juridiska angelägenheter, och förstår att instruera och övervaka en fullmaktshavare, kan skriva en fullmakt till någon som denne känner förtroende för.

Du som skriver fullmakten bestämmer själv hur mycket den andra personen ska få göra. En fullmakt kan exempelvis innebära att en person får företräda dig som har skrivit fullmakten mot myndigheter, betala räkningar eller hämta ut pengar från banken.

Anhörigbehörighet

Genom anhörigbehörighet kan nära anhöriga hjälpa varandra med vardagsekonomiska frågor utan fullmakt. Behörigheten gäller inte om familjemedlemmen är under 18 år eller har god man, förvaltare eller företrädare med framtidsfullmakt.

Behörigheten ger rätt att ta hand om saker som gäller familjemedlemmens vardagsliv, som att betala räkningar, mat och kläder, lämna deklaration, ansöka om olika bidrag eller ansöka om äldreboende.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare. Du kan skriva den i förebyggande syfte för att vara säker på att någon tar hand om dina personliga angelägenheter om du till exempel råkar ut för en varaktig sjukdom eller liknande.
Den du utser till att vara din fullmaktshavare kan bland annat betala dina räkningar och förvalta din egendom om du själv inte längre kan göra det. Huvudregeln är att det är fullmaktshavaren som bestämmer när ditt medicinska tillstånd kräver att fullmakten träder i kraft.

Framtidsfullmakten gäller inte om en person har god man eller förvaltare.

Boendestöd

Om du har svårt att få vardagen att fungera på grund av psykisk funktionsnedsättning kan du få hjälp genom boendestöd. Genom att få struktur på vardagen, ta hand om ditt hem och kontakta olika myndigheter vid behov kan du leva mer självständigt.

Du kan också få stöd i att skapa kontakt med andra människor och skapa en meningsfull fritid. Boendestöd är en hjälp till att stärka din egen förmåga så du kan klara mer i vardagen och må bättre.

Läs mer om boendestöd

Personligt ombud

Ett personligt ombud kan vara ditt stöd om du har en psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år. Du ska bo i Hofors, Ockelbo eller Sandvikens kommun.

Vi kan hjälpa dig att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service enligt dina önskemål, behov och lagliga rättigheter. Målet är att hjälpa dig att leva mer självständigt och må bättre.

Läs mer om Personligt ombud

Förmedlingsmedel

Förmedlingsmedel är ett pedagogiskt redskap som används under en begränsad tid, för en person ska komma tillrätta med sin ekonomi. Personens pengar går, via en fullmakt, in på ett konto hos kommunen. Pengarna hanteras enligt en överenskommelse som görs med en socialsekreterare.

Budget- och skuldrådgivning

Du som bor i Sandvikens kommun har tillgång till gratis budget- och skuldrådgivning hos Konsument Gästrikland. Verksamheten är ett samarbete mellan Ockelbo, Hofors, Sandviken, Älvkarleby och Gävle kommun.

Mer information samt kontaktuppgifter hittar du på Konsument Gästriklands webbplats, www.konsumentgastrikland.se Länk till annan webbplats.