Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vård- och omsorgstaxa

För service, vård och omsorgsinsatser tar Sandvikens kommun ut en avgift.

Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år. De belopp som anges är beräknade utifrån det aktuella prisbasbeloppet för 2020. Här kan du läsa om Sandviken kommuns avgifter.

Vård- och omsorgstaxaPDF (pdf, 1.9 MB)

För att du som omsorgstagare ska få rätt avgift för dina insatser bör du lämna uppgifter om din inkomst till Omsorgsförvaltningen en gång per år, det är en fördel om du gör det under årets första månader.

Jämkning på grund av dubbel bosättning.

När en ensam person flyttar permanent från ordinärt boende till vård- och omsorgsboende så har man möjlighet att söka jämkning på grund av dubbel bosättning. Jämkning kan inte sökas av den som äger bostadsrätt, villa eller annan fastighet. Ansökan avser nedsättning av avgift och matkostnad på grund av att man betalar dubbla hyror under en period. Hyran betalas alltid i sin helhet.
Ansökan kan göras av ensamstående och man kan ansöka om jämkning för max 3 månader.

Kontakta oss

Har du frågor om omsorgstaxan? Kontakta Medborgarservice 026-24 00 00, medborgarservice@sandviken.se.

Sidan uppdaterad: 2020-11-18
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se