Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kriminalitet - Unga

Det är ganska vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. De som begår många brott har ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott.

När man fyller 15 år blir man straffmyndig. Det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare – till exempel hur polis, åklagare och domstol ska handlägga ärenden. Ungdomar kan dömas till exempelvis böter och fängelse – men personer under 21 år får sällan fängelsestraff.

Riskfaktorer

Det finns forskning om vilka riskfaktorer som kan leda till att en person blir kriminell. Det kan handla om att man som barn är aggressiv, förstör för andra, har sönder saker, är allmänt bråkig, har koncentrationssvårigheter och har svårt att umgås med andra barn och vuxna.

En riskfaktor kan också vara om barn har svårt att följa med i skolarbetet och har svårt att kontrollera känslor. Detta leder ofta till problem med kamrater och skola och kan vara en grogrund för att senare börja begå brott. Barn och ungdomar som begår kriminella handlingar lever ofta i en utsatt situation. Föräldrarna kan till exempel missbruka alkohol eller droger, må psykiskt dåligt eller av andra skäl ha svårt att ge barnet kärlek och trygghet. Även olämpliga uppfostringsmetoder och konfliktladdade skilsmässor kan påverka barnets utveckling. Det finns även ett samband mellan en riskfylld livsstil och brott.

En riskfylld livsstil kan vara att ofta vistas i centrum under kvällstid, att umgås med kamrater som har begått brott samt att ofta dricka sig berusad.

Är du orolig för dig själv eller en kompis?

Prata med någon vuxen du litar på eller kontakta Individ- och familjeomsorgsförvaltningens ungdomsenhet.

Dagtid kan du ringa mellan kl. 8-17 för råd och stöd.
Barn och familjeenheten 0-12 år: 026-24 00 00 (Medborgarservice)
Ungdomsenheten 13-20 år: 026-24 00 00 (Medborgarservice)

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen - stöd till barn, ungdom och familj Öppnas i nytt fönster.