Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Information till partier inför val till EU-parlamentet

Inför valet är det många partier som planerar att använda offentliga platser för kampanjer, offentliga möten, valstugor m.m. Det är även viktigt att partierna känner till hur valsedlar hanteras i samband med valet. Här hittar du information om vilka regler som gäller.

Tillstånd för att använda offentlig plats

För att få använda offentliga och allmänna platser, som till exempel parker, gator och torg, behöver du ett tillstånd (en markupplåtelse) från Polismyndigheten. Det kan till exempel gälla placering av valstugor, affischering och sammankomster på allmän plats. Tillståndet utfärdas av Polisen i samråd med Tekniska kontoret, Sandvikens kommun.

Markupplåtelse

Se även lokala ordningsföreskrifter angående affischering m.m.

Bygglov för valstugor

Bygglov krävs inte för valstugor som

 1. placeras inom en allmän plats som kommunen är markägare till
 2. placeras på platsen högst tre månader
 3. inte har en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, och
 4. har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter.

Om valstugan flyttas inom en allmän plats krävs bygglov.

I de fall som inte innefattas av punkt 1-4 ovan gäller att ansökan om tidsbegränsat bygglov för valstuga ska ske hos Västra Gästriklands samhälls­byggnads­förvaltning.
Information och ansökan bygglov

Hantering av valsedlar vid valet till Europaparlamentet 2024

Valsedlar som distribueras av Valmyndigheten

De partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fått mer än en procent av rösterna i hela landet och som begärt att valsedlarna ska läggas ut får valsedlar tryckta och distribuerade av Valmyndigheten. Valnämnden i Sandvikens kommun ansvarar för att tillräcklig mängd av dessa valsedlar samt blanka valsedlar finns tillgängliga i respektive förtidsröstnings- eller vallokal. Röstmottagare ansvarar för att dessa placeras i valsedelställen i rätt ordning.

Vid valet till Europaparlamentet så väljer oftast dessa partier att enbart trycka och distribuera namnvalsedlar. Det är då de valsedlarna som kommer att läggas ut i valsedelställen.

Valsedlar som inte distribueras av Valmyndigheten

De partier som deltar i valet, men som inte har rätt att få sina valsedlar tryckta av Valmyndigheten, kan själva lämna sina parti- eller namnvalsedlar på röstmottagningsstället. Detta gäller även för partier som får valsedlar distribuerade av Valmyndigheten, men som önskar distribuera ytterligare en typ av valsedel som komplement. Till exempel partivalsedlar som komplement till namnvalsedlar. Röstmottagare ansvarar för att valsedlar som lämnas till röstmottagningsställen placeras i valsedelställen i rätt ordning.

Partierna ansvarar själv för att distribuera den mängd valsedlar som de önskar ska finnas på respektive röstmottagningsställe.

Att lämna valsedlar till förtidsröstningslokal

Partierna kan lämna valsedlar till tjänstgörande röstmottagare i förtidsröstningslokalen i Stadshuset under tiden den är öppen för förtidsröstning. Dessa valsedlar kommer i den mån de räcker till även att distribueras till andra förtidsröstningslokaler, samt användas vid ambulerande röstmottagning.

Att lämna valsedlar till vallokal

Partierna kan lämna valsedlar till tjänstgörande röstmottagare i samtliga vallokaler mellan kl. 11:30 och 14:00 dagen innan valdagen. Det är också möjligt att lämna valsedlar till tjänstgörande röstmottagare i vallokalerna under den tid vallokalen är öppen (kl. 08:00–21:00) på valdagen.

Övrigt om att lämna in valsedlar

Valsedlar kommer inte att tas emot på annat sätt än av tjänstgörande röstmottagare i en öppen vallokal eller förtidsröstningslokal. Det kommer alltså inte vara möjligt att lämna direkt till till exempel personal i valadministrationen eller till medborgarservice.

Valadministrationen uppmanar partier som önskar distribuera valsedlar till röstmottagningsställe att lämna in en rimlig mängd valsedlar. Som referens kan nämnas att det vid valet till Europaparlamentet 2019 fördelat på samtliga partier lades knappt 4000 förtidsröster i Sandvikens kommun och att snittantalet röster som lades i en vallokal var knappt 600 röster med ett spann mellan ca. 400 och ca. 1100 röster.

Adresser till lokaler för förtidsröstning

 • Stadshuset. Odengatan 37, 811 80 Sandviken
 • Årsunda, Kvarterslokal. Hedkarlbyvägen 2, 810 22 Årsunda
 • Björksätraskolan, biblioteket. Björksätra Mitt 1, 811 50 Sandviken
 • Åshammar IK klubbstuga. Alsjöbäckvägen 8, 812 51 Åshammar
 • Storvik, Ica. Tingsgatan 5, 812 30 Storvik
 • Österfärnebo, Sockenstugan. Färnebovägen 898, 810 20 Österfärnebo
 • Järbo, Gullhedskolan. Gullsjövägen 11, 811 71 Järbo

Adresser till vallokaler på valdagen

 • Sandviken Norra (21810101)
  Västanbygården. Länsmansvägen 39, 811 35 Sandviken
 • Jäderfors-Norrsätra (21810102)
  Tallens matsal. Tallbacksvägen 37, 811 41 Sandviken
 • Sandbacka (21810104)
  Kyrkåsens förskola, matsalen. Kyrkogatan 14, 811 34 Sandviken
 • Vallhov (21810115)
  Vallhovskolan. Vallhovskroken 15, 811 37 Sandviken
 • Barrsätra (21810105)
  Murgårdsskolans matsal. Skolgatan 3, 811 33 Sandviken
 • Murgården (21810103)
  Murgårdsskolan norra byggnaden, högstadiedelen. Skolgatan 3, 811 33 Sandviken
 • Björksätra (21810113)
  Björksätraskolans matsal. Björksätra Mitt 1, 811 50 Sandviken
 • Jernvallen Norra (21810109)
  Olsbackaskolan. Persvägen 6, 811 61 Sandviken
 • Jernvallen Södra (21810110)
  Jernvallskolans aula. Hamngatan 20, 811 61 Sandviken
 • Säljan (21810204)
  Sätra skola, matsalen. Albertsgatan 14, 811 52 Sandviken
 • Sandviken Centrum (21810106)
  Folkets Hus, torget. Köpmangatan 5-7, 811 39 Sandviken
 • Storvik Norra (21810205)
  Hedängskolan, lilla matsalen. Vallbyvägen 33, 812 30 Storvik
 • Gästrike-Hammarby - Storvik Södra (21810206)
  Hedängskolan, stora matsalen. Vallbyvägen 33, 812 30 Storvik
 • Kungsgården - Åshammar (21810202)
  Kungsgårdens skola. Korsikavägen 1, 812 40 Kungsgården
 • Järbo (21810301)
  Gullhedskolan, matsal . Gullsjövägen 11, 811 71 Järbo
 • Årsunda (21810401)
  Kyrkskolan. Storsjövägen 3, 810 22 Årsunda
 • Österfärnebo (21810501)
  Sockenstugan. Färnebovägen 898, 810 20 Österfärnebo
 • Stadsparken (21810601)
  Drömfabriken Sveavägen 16, 811 40 Sandviken

Mer information från Valmyndigheten

För partier (www.val.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.