Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

God man, förvaltare och förmyndare

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland är en samverkan mellan Hofors, Ockelbo samt Sandvikens kommun och ansvarar för tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland står under tillsyn av Länsstyrelsen i Dalarna.

Du som är god man eller förvaltare

Information och råd till dig som är god man eller förvaltare och företräder en huvudman.

Du som är förälder eller förmyndare

Föräldrar till barn under 18 år är normalt både vårdnadshavare och förmyndare för barnet.

Du som vill bli god man eller förvaltare

Gode mannen företräder sin huvudman främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

Du som har god man eller förvaltare

Du som behöver god man eller förvaltare

Intyg - Förvaltarfrihetsbevis

För dig som behöver ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare.

Aktuell Information

Introduktionsutbildning för gode män

Vi vill bjuda in dig till kostnadsfri utbildning för god man och förvaltare. Utbildningen vänder sig både till dig som är ny i uppdraget och till dig som redan haft uppdrag en tid och vill fräscha upp dina kunskaper. Vi kommer att prata om grunderna i uppdraget som god man.

Utbildningen arrangeras av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland. Kursmaterialet är gratis. Utbildningen kommer att hållas i Stadshuset i Sandviken och riktar sig till ställföreträdarna i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Anmälan sker till Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland via e-tjänst https://minasidor.sandviken.se/oversikt/overview/341länk till annan webbplats eller om du ringer Medborgarservice på 026-24 00 00.

Vi kommer även hålla i ett flertal utbildningar i samtliga tre kommuner specifikt för Årsredovisningar. Mer information om detta kommer att skickas lite längre fram.

Tillgänglighet under hösten

I vår utveckling mot digitalisering och höjning av rättssäkerheten så kommer vi på enheten införa ett nytt verksamhetssystem. Med anledning av det kommer vi därför att ha begränsad tillgänglighet under hösten. Vi hoppas att du har förståelse att svar kan dröja lite längre än normalt.

Granskning av årsräkningar 2019

Just nu är vi inne i period för granskning av alla årsräkningar. Vi granskar kompletta årsräkningarna i den ordningen de lämnats in till oss. När din årsräkning är klar kommer vi att sända den till dig per post. Om du har lämnat in den i en pärm, kommer vi att meddela dig när den är klar för avhämtning på Medborgarservice, Stadshuset i Sandviken.

Skicka in komplett årsräkning

Vi har börjat med nya rutiner för årsräkningar som lämnas in och som inte är kompletta eller inte stämmer (A+B=C+D). Dessa kommer att skickas tillbaka för komplettering. Har du frågor kan du skicka e-post till medborgarservice@sandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pågående granskningar av årsräkningar

Just nu granskar vi de okompletta årsräkningar för 2019.

  • Antal inkomna 2020-09-21: 505 stycken
  • Granskade 2020-09-21: 484 stycken
  • Granskade sluträkningar: 111 stycken

Sluträkningar har företräde vid granskningen.

Information om Corona/Covid-19

Vi har för avsikt att upprätthålla verksamheten med god kvalitet och service så långt som möjligt. Dock kommer en konsekvens av rådande förhållanden vara att vi har längre handläggningstider. Vi ber er därför att ha så god framförhållning som möjligt men även förståelse för att vissa typer av beslut och utredningar kan komma att ta längre tid.

Av kommunens riktlinjer framgår att fysiska möten ska lösas på annat sätt för att minska smittspridningen. Med anledning av detta kommer överförmyndarkontoret inte att ta emot några besök. Du har däremot möjlighet att nå enheten via Medborgarservice 026-24 00 00 så ringer vi upp så fort vi får möjlighet. Det går också bra att e-posta oss via medborgarservice@sandviken.se .

Besök hos din huvudman

Det är Folkhälsomyndighetens rådlänk till annan webbplats som gäller i första hand vid besök hos personer i riskgrupper. De flesta av våra huvudmän tillhör troligtvis riskgrupper och besök till dem ska begränsas. Överförmyndaren har därför inte något krav på att du besöker din huvudman så länge pandemin pågår. Du bör istället se till att din huvudman har det bra på annat sätt, till exempel genom telefon eller e-post till boendet eller hemtjänst. Det är viktigt att du har någon slags koll och att du gör en orosanmälan till Socialtjänsten (Hofors, Ockelbo eller Sandvikens kommun) om förhållandena inte är tillfredsställande för din huvudman.

Som god man eller förvaltare har du inte mandat att ta beslut i frågor som rör hälso- och sjukvården. Mandatet ligger hos närmast anhörig eller sjukvården.

Skulle du själv bli sjuk och inte kan utöva ditt uppdrag är det viktigt att vi får information om det, så vi kan utse en annan tillfällig ställföreträdare.

Det är också viktigt att du ser till att det finns medel hos/för huvudmannen och medel på huvudmannens konton för viktiga inköp och betalning av räkningar under en tid framöver. Ha god framförhållning om du behöver uttagstillstånd från överförmyndaren.

Rådgivningsverktyg för gode män/förvaltare

Om du är intresserad av att prova Intressebevakaren, kostnadsfritt, som är ett rådgivningsverktyg för gode män och förvaltare, får du gärna anmäla intresse genom att skicka e-post till medborgarservice@sandviken.se

Kontakt

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland
Tel: 026-24 00 00 Medborgarservice
E-post: medborgarservice@sandviken.se
Besöksadress: Stadshuset, Odengatan 37. Vi tar emot endast bokade besök.
Postadress: Sandvikens Kommun, Överförmyndarenheten, 811 80 Sandviken

Skicka in handlingar/förfrågan

Om du vill skicka in handlingar till oss som innehåller personuppgifter/sekretess digitalt kan du göra det via e-tjänst minasidor.sandviken.se/kompletteringoverformyndarenhetenlänk till annan webbplats

Överförmyndarenheten har flyttat till Stadshuset

Vi har flyttat till Stadshuset. Vi sitter i anslutning till Medborgarservice som är behjälpliga med att svara på frågor samt ta emot eller lämna handlingar. Vi tar endast emot bokade besök.

Synpunkter på Överförmyndarenheten

Vi i Sandvikens kommun vill ge bra hjälp och service. Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm eller klagomål. Dina synpunkter är viktiga för oss. https://sandviken.se/kommunpolitik/demokratiochmedborgardialog/synpunkter.4.195dd5bf9174c73697fff4247.htmllänk till annan webbplats