Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Öppna data - Information tillgänglig för vidare nyttjande

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidare nyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Öppna geodata

Öppna geodata är digital geografisk information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av.

Det Öppna geodata som finns tillgängligt idag är bland annat översiktsplaner och detaljplaner. Dessa går att ladda ner som ZIP-filer via nedladdningssidan geodata.sandviken.se/organization/vgs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan även nå nedladdningssidan via Kartportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta gärna hjälp av manualen som finns i Kartportalen. I manualen finns information för dig som användare om hur du hanterar olika funktioner.

Vid specialbeställningar av öppna geodata kan kostnad för arbete tillkomma. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har som målsättning att leverera beställt data inom 5 arbetsdagar.

Kontakta GI- teamet

Telefon: 026-24 00 00 (Medborgarservice)
E-post: medborgarservice@sandviken.se

Nyckeltal från Kolada

Kolada är en öppen och kostnadsfri databas som ger dig möjligheter till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller drygt 6 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat.

Du kan hämta data för Koladas alla nyckeltal automatiserat för att visa på en egen hemsida, en applikation eller en databas.

API för kolada Länk till annan webbplats.

Matsedel för Sandvikens skolor

Matsedeln går att importera till kalenderfunktioner https://mpi.mashie.com/public/app/Sandvikens%20kommun/20070A8E Länk till annan webbplats.