Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

God man, förvaltare och förmyndare

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland är en samverkan mellan Hofors, Ockelbo samt Sandvikens kommun och ansvarar för tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland står under tillsyn av Länsstyrelsen i Dalarna.

Du som är god man eller förvaltare

Information och råd till dig som är god man eller förvaltare och företräder en huvudman.

Du som är förälder eller förmyndare

Föräldrar till barn under 18 år är normalt både vårdnadshavare och förmyndare för barnet.

Du som vill bli god man eller förvaltare

Gode mannen företräder sin huvudman främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

Du som har god man eller förvaltare

Du som behöver god man eller förvaltare

Intyg - Förvaltarfrihetsbevis

För dig som behöver ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare.

Aktuell Information

Årsredovisning för 2020

Den sista februari 2021 är sista inlämningsdagen för årsredovisningen för 2020. Vi kommer i mitten av januari att gå ut med en anmodan om årsräkningar och redogörelse. Det finns möjlighet att beställa hem årsräkningsblanketter via Medborgarservice eller hämta dem i receptionen i Stadshuset i Sandviken. Årsredovisningarna kan postas in eller lämnas in i Stadshuset i Sandviken, Hofors eller Ockelbo.

I Stadshuset i Sandviken finns det en brevinkast vid ingången mot Odengatan.

Utbildning om årsräkningar

Vi kommer att hålla utbildningarna om årsräkningar Digitalt, via teams. Ni som är anmälda till utbildningarna kommer att få en länk utsänd till er för att ansluta till mötet.

Ni som fortfarande inte har anmält sig kan göra det via Informationsträff för gode män, anmälan - Sandvikens Kommun Länk till annan webbplats. eller genom att ringa Medborgarservice 026-24 00 00.

Stöd med årsräkning

Om ni behöver vägledning kring årsredovisning kan ni boka tid med en handläggare via vår e-tjänst. https://minasidor.sandviken.se/oversikt/overview/307 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om årsräkningar

För er som vill läsa på själva kan ni gärna titta på de videon som finns på vår hemsida samt instruktioner Redovisning för god man, förvaltare eller förmyndare - Sandvikens kommun Länk till annan webbplats.

Webbutbildning om godmanskap

Vill påminna om webbutbildningen som vi har på vår hemsida För dig som vill bli god man eller förvaltare - Sandvikens kommun Länk till annan webbplats.

Rådgivningsverktyg för gode män och förvaltare

Om du är intresserad av att prova Intressebevakaren, kostnadsfritt, som är ett rådgivningsverktyg för gode män och förvaltare. Premium är ett digitalt stöd för dig som är god man och förvaltare – En digital mentor, checklistor, budgethantering, kontakter, påminnelser samt tips och råd kring allt som har med ditt uppdrag att göra. Verktyget används lika enkelt på webben som i mobilen.

Anmäl intresse för att prova på genom att skicka e-post till medborgarservice@sandviken.se

Information om Corona/Covid-19

Då smittspridningen ökat i Gävleborg och vi fått skärpta restriktioner så behöver vi fortsätta hjälpas åt, att hålla ut och hitta nya sätt för att ni ställföreträdare ska kunna sköta ert uppdrag på bästa sätt under den här tiden.

Skulle du själv bli sjuk och inte kan utöva ditt uppdrag är det viktigt att du (eller en anhörig) kontaktar oss så att vi får information om det.

Vi nås via vår e-post medborgarservice@sandviken.se eller via Medborgarservice 026-24 00 00 där ni kan ställa frågor eller be om att bli uppringda.

Vi har för avsikt att upprätthålla verksamheten med god kvalitet och service så långt som möjligt. Dock kommer en konsekvens av rådande förhållanden vara att vi har längre handläggningstider. Vi ber er därför att ha så god framförhållning som möjligt men även förståelse för att vissa typer av beslut och utredningar kan komma att ta längre tid.

Av kommunens riktlinjer framgår att fysiska möten ska lösas på annat sätt för att minska smittspridningen. Med anledning av detta kommer överförmyndarkontoret inte att ta emot några besök.

Besök hos din huvudman

Det är Folkhälsomyndighetens råd Länk till annan webbplats. som gäller i första hand vid besök hos personer i riskgrupper. De flesta av våra huvudmän tillhör troligtvis riskgrupper och besök till dem ska begränsas. Överförmyndaren har därför inte något krav på att du besöker din huvudman så länge pandemin pågår. Du bör istället se till att din huvudman har det bra på annat sätt, till exempel genom telefon eller e-post till boendet eller hemtjänst. Det är viktigt att du har någon slags koll och att du gör en orosanmälan till Socialtjänsten (Hofors, Ockelbo eller Sandvikens kommun) om förhållandena inte är tillfredsställande för din huvudman.

Som god man eller förvaltare har du inte mandat att ta beslut i frågor som rör hälso- och sjukvården. Mandatet ligger hos närmast anhörig eller sjukvården.

Skulle du själv bli sjuk och inte kan utöva ditt uppdrag är det viktigt att vi får information om det, så vi kan utse en annan tillfällig ställföreträdare.

Det är också viktigt att du ser till att det finns medel hos/för huvudmannen och medel på huvudmannens konton för viktiga inköp och betalning av räkningar under en tid framöver. Ha god framförhållning om du behöver uttagstillstånd från överförmyndaren.

Kontakt

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland
Tel: 026-24 00 00 Medborgarservice
E-post: medborgarservice@sandviken.se
Besöksadress: Stadshuset, Odengatan 37. Vi tar inte emot besök pga rådande smittspridning.
Postadress: Sandvikens Kommun, Överförmyndarenheten, 811 80 Sandviken

Skicka in handlingar/förfrågan

Om du vill skicka in handlingar till oss som innehåller personuppgifter/sekretess digitalt kan du göra det via e-tjänst minasidor.sandviken.se/kompletteringoverformyndarenheten Länk till annan webbplats.

Synpunkter på Överförmyndarenheten

Vi i Sandvikens kommun vill ge bra hjälp och service. Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm eller klagomål. Dina synpunkter är viktiga för oss. https://sandviken.se/kommunpolitik/demokratiochmedborgardialog/synpunkter.4.195dd5bf9174c73697fff4247.html Länk till annan webbplats.