Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Fixar-Malte

Du som bor i Sandvikens kommun och är pensionär som fyllt 75 år kan få kostnadsfri hjälp av Fixar-Malte för att undvika fallskador i hemmet. Fixar-Malte vänder sig också till personer med LSS beslut.

Om du har en make, maka, sambo som inte tillhör Fixar-Maltes målgrupp får du ingen hjälp.

Vad kan du få hjälp med?

För att inte riskera fallskador kan du få hjälp med enklare saker som inte kräver fackkunskaper.

Det kan till exempel vara

  • Höga eller tunga lyft i hemmet
  • Upp och nedmontering av gardiner/ gardinstänger
  • Byte av el-proppar, glödlampor, flytt av belysning
  • Hänga upp och ta ned tavlor
  • Snöskottning av entré, gång fram till postlåda
  • Sandning
  • Tipsa och åtgärda saker och föremål som kan orsaka fallskador

Fixar-Malte kan hjälpa till och ”fixa” i ditt hem och dessutom vara en social kontakt.

Vilka arbetar på Fixar-Malte?

Fixar-Maltes handledare bistår personer som har beslut om Daglig Verksamhet, inom Omsorgsförvaltningen. Brukarna har någon sorts funktionsnedsättning och beslut om Daglig Sysselsättning.

Handledarna är habiliterare, och skall handleda brukarna. De är utbildade i förebyggande av fallskador och brandskydd. Naturligtvis omfattas handledarna av sekretess.

Fixar-Maltes personal bär kommunens legitimation med foto

Ring och boka

Boka Fixar-Malte via telefon 026-24 16 31
Telefontid måndag - torsdag, kl 8.00 - 9.00.