Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kränkande behandling eller mobbning - Unga

Om du eller någon du känner har blivit utsatt för kränkande behandling eller mobbning, ska du vända dig till någon vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, rektor, elevhälsa eller någon annan du har förtroende för.

Det är ett absolut förbud för vuxna i till exempel förskola eller skola att kränka barn/elever, till exempel säga elaka saker, hota eller använda våld. Diskriminering är när personal på en förskola/skola behandlar en person sämre än någon annan person i en jämförbar situation för att man till exempel är bisexuell eller är född i ett annat land än Sverige. Det kan också vara att en lärare, rektor eller annan personal trakasserar dig.

Diskriminering kan även vara indirekt. Ett exempel är när regler som verkar neutrala faktiskt är orättvisa för personer från en viss grupp, till exempel tjejer eller kvinnor. Även diskriminering man drabbas av som har samband med sina anhöriga är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Till exempel om ens föräldrar är homosexuella och man trakasseras för detta.

Man kan också anmäla sin skola om den inte har utrett en anmälan om trakasserier eller åtgärdat trakasserier från andra elever eller studenter där.

Kränkande eller diskriminerande behandling kan man anmälda till barn- och elevombudet, BEO och till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Mobbning

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning betyder att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Mobbning är ingen engångsföreteelse utan en systematisk kränkning av en person. Mobbning kan vara allt ifrån att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld. Det har även blivit vanligare att mobbning sker via e-post eller sms. Mobbning kan också vara att bli utfryst.

Mobbning är vanligare än man tror. En tredjedel av alla skolbarn har blivit utsatta för någon form av mobbning under sin skoltid. Hos många sitter ärren efter mobbning kvar länge, ibland hela livet. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på mobbning.

Tecken på mobbning:

 • man blir tystare
 • man berättar inte vad som händer i skolan
 • Kompisar följer inte med hem
 • man slutar umgås med kompisar
 • man vill inte träffa kompisar på fritiden utan vill hellre vara hemma
 • man får en helt ny umgängeskrets. Ofta i en annan ort än skolan eller den plats barnet blir mobbat på
 • Återkommande huvudvärk och annan värk
 • Vredesutbrott
 • Sämre aptit
 • Mardrömmar
 • Blåmärken och andra skador
 • Saker som mobiltelefon, klocka eller gymnastikkläder försvinner
 • Sämre studieresultat

Vem kan jag kontakta?       

Anmäl i första hand händelsen till lärare/mentor eller rektor.

Förskolor i Sandvikens kommun

Grundskolor

Gymnasieskolor

Upplever du att du inte får det stöd och den hjälp du behöver kan du anmäla skolan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kränkande eller diskriminerande behandling kan även anmälas till barn- och elevombudet, BEO och till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Veta mer