Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Sandvikens kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.

Individ- och familjeomsorg - Socialtjänsten

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtaloch rådgivning.
Kontaktinformation - Individ- och familjeomsorg

Elevhälsan inom skolan​

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via barnets skola.
Information - elevhälsan

Ringblomman – för familjer med barn 0-21 år

Den ideella föreningen Ringblomman i Sandviken kan erbjuda familjer med barn 0-21 år i Sandvikens kommun stöd i form av föräldrasamtal, barn/ungdomssamtal, lekarbete, barn och ungdomspsykoterapi och praktisk vägledning, stöd i kontakter med myndigheter med mera.

Du som är förälder/vårdnadshavare är välkommen att kontakta oss. Verksamheten är kostnadsfri.
Information och kontakt Ringblommanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

St Lukas – för barn/unga upp till 26 år och deras familjer

Ingen fundering eller oro är för liten eller för stor för att du ska behöva gå ensam med den, det kan hjälpa att få prata med en vuxen. Även Du/ni som är förälder eller annan vuxen och känner oro för ditt barn/ungdom, kan ringa för rådgivning. Vi som finns på mottagningen är alla legitimerade psykoterapeuter. Vi tar emot dig eller din familj till en låg kostnad.

Mottagningstelefon 070-635 0866
Sankt Lukas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukvårdsrådgivningen 

Dygnet runt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen för att få rådgivning av en sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig.

Telefon 1177 Mer information: sjukvårdsrådgivningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn- och familjehälsa, ungdomsmottagning och barn- och ungdomspsykiatri

Barn och unga, vårdnadshavare, gravida och blivande föräldrar som upplever psykisk ohälsa i barn-, ungdoms- och familjerelaterade frågor kan ringa ett och samma nummer när de söker vård för första gången. I första telefonsamtalet guidas du som patient eller vårdnadshavare direkt i telefon till rätt vårdnivå och får vid behov tid för besök.

Rådgivning/tidsbokning: 0771-44 55 00

Hälsocentraler

Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till din hälsocentral.
Kontaktinformation - hälsocentralerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomsmottagningen i Sandviken

Du som är mellan 13-23 år är välkommen att kontakta Ungdomsmottagningen om du vill prata med någon om hur du mår.
Kontaktinformation - Ungdomsmottagningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UMO - Ungdomsmottagningen på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd när du känner dig nere.
UMO.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn och ungdomspsykatri (BUP)

På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.
Kontaktinfomation - BUPlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsenheten för Ätstörningar

På webbplatsen ätstörning.se finns information kring ätstörning. Där hittar du också länkar för kontakt med Länsenheten för ätstörningar i Gävle. Ätstörning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barnahus Gävleborg

Till Barnahus kommer barn mellan 0 och 18 år som misstänks ha blivit utsatt för misshandel eller sexuella övergrepp och är föremål för en brottsutredning.
Barnahus Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livlinan

Livlinan.org ger stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa. På sajten kan du ställa frågor anonymt och ta del av andras erfarenheter och läsa om vad det finns för hjälp att få. www.livlinan.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn- och ungdomslinjen på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

”Inspektionen för vård och omsorg, IVO är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta - LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Barn och unga inom vård och omsorg kan vända sig till Ivos Barn- och ungdomslinje för att:

  • Fråga om sina rättigheter
  • Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården

Barn och ungdomslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2020-02-04
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se