Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

God man, förvaltare och förmyndare

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland är en samverkan mellan Hofors, Ockelbo samt Sandvikens kommun och ansvarar för tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland står under tillsyn av Länsstyrelsen i Dalarna.

Du som vill bli god man eller förvaltare

Gode mannen företräder sin huvudman främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

Ansökan och anmälan

Om du som själv eller en anhörig behöver en god man eller förvaltare. Eller om din yrkesroll har anmälningsskyldighet.

Förvaltarfrihetsbevis

För dig som behöver ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare.

Kontakt

Medborgarservice tar emot ditt samtal eller meddelande till Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland, så ringer vi upp så fort vi kan.

Du är också väkommen att boka tid för besök.
Kontakta Medborgarservice

Post skickas till:
Sandvikens Kommun, Överförmyndarenheten, 811 80 Sandviken

Lämna en synpunkt på Överförmyndarenheten

Skicka in handlingar gällande huvudman/omyndig i ett pågående handläggningsärende Länk till annan webbplats.


Aktuellt

Introduktionsmöte den 14 juni för nya gode män och för de som är intresserade av uppdrag

För er som är nya i uppdraget och för de som är intresserade av att veta mer om uppdraget som god man Informationsträff för gode män, anmälan. Länk till annan webbplats. eller genom att ringa Medborgarservice 026-24 00 00.

Läget i Ukraina

På grund av kriget i Ukraina kan ett behov av gode män för ensamkommande barn uppstå. Lämna gärna intresse om du skulle vilja hjälpa ett ensamkommande barn så tar vi kontakt ifall behovet uppstår.

Granskningsläget

Här kan du se hur granskningen av årsräkningarna för 2021 fortlöper. Årsräkningen ska lämnas in till överförmyndarnämnden före 1 mars 2022 och vanligtvis inkommer majoriteten av årsräkningarna under de två sista veckorna i februari.

Årsräkningar som är kompletta granskas först, därefter granskas de årsräkningarna som är kompletta i turordning efter ankomstdatum. Varje år finns det även årsräkningar som prioriteras av andra anledningar än de redan nämnda.

Många av de nu inkomna årsräkningarna saknar underlag vilket innebär att granskningen pågår.

Granskade årsräkningar per 2022-06-13
433/500= 87% av samtliga årsräkningar inkomna.

Uppgifterna uppdateras varje måndag.

Handläggningstider

Nedan kan du se beräknad handläggningstid hos oss och tingsrätten. Tingsrättens arbetsbelastning varierar och därför kan deras handläggningstid variera under året. Om du väntar ett beslut i ett ärende som ska beslutas av tingsrätten är det därför bättre att kontakta tingsrätten direkt på telefon 026-17 67 00 Länk till annan webbplats..

Handläggningstid för byte av god man eller förvaltare
I normalfallet inom 4 månader

Begäran om entledigande
I normalfallet inom 3 månader

Beräknad handläggningstid hos tingsrätten för anordnande av godmanskap eller förvaltarskap
4 – 6 månader. Om du har ett pågående ärende och väntar på beslut så kan du kontakta tingsrätten på telefon 026-17 67 00 Länk till annan webbplats. för frågor gällande när beslut förväntas fattas.

Handläggningstid för beslut vid ansökan om samtycke till arvsskifte
Inom 2 veckor om ansökan är komplett.

Handläggningstid för beslut vid ansökan om samtycke till försäljning av fastighet/bostadsrätt
Inom 1 månad. Handläggningstiden är beroende på om yttrande angående försäljningen ska inhämtas eller inte.

Handläggningstid för beslut vid ansökan om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto
1 – 5 arbetsdagar, förutsatt att frågan inte behöver tas upp i nämnden.

Webbutbildning om godmanskap

Vill påminna om webbutbildningen som vi har på vår hemsida För dig som vill bli god man eller förvaltare

Rådgivningsverktyg för gode män och förvaltare

Om du är intresserad av att prova Intressebevakaren, kostnadsfritt, som är ett rådgivningsverktyg för gode män och förvaltare. Premium är ett digitalt stöd för dig som är god man och förvaltare – En digital mentor, checklistor, budgethantering, kontakter, påminnelser samt tips och råd kring allt som har med ditt uppdrag att göra. Verktyget används lika enkelt på webben som i mobilen.

Anmäl intresse för att prova på genom att skicka e-post till medborgarservice@sandviken.se