Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik, ett komplement till vanliga linjebussar.

Några kriterier för färdtjänst är:

 • Du måste vara folkbokförd i Sandvikens kommun.
 • Du ska på grund av din funktionsnedsättning ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.
 • Funktionsnedsättningen ska vara bestående i minst 6 månader.
 • Din funktionsnedsättning kan behöva styrkas med hjälp av ett läkarintyg författat på svenska och utskrivet just för ansökan om färdtjänst. Läkarintyget ska ej vara äldre än en månad vid ansökningsdatumet!

Får du tillstånd har du rätt att resa inom kommunen samt tre mil utanför kommungränsen till fastställd taxa, antalet resor är oftast begränsat och kan även av olika skäl begränsas till antal eller mindre geografiska områden.

Ansökan om färdtjänst

Fyll i e-tjänsten eller blanketten för ansökan om färdtjänst och skicka till Sandvikens kommun. Vi skickar en bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. Ansökningar behandlas i turordning utifrån ankomstdatum. Handläggare kommer att kontakta er för utredning när er ansökan är i turordning att behandlas. Ditt ärende behandlas med sekretess.

Beställningscentral

Du som redan har färdtjänst kan göra dina resebokningar på telefon 0771-646465.

Beställningscentralen är öppen:
Vardagar kl. 06.00-22.00
Lördagar och heldagsaftnar kl. 07.00-22.00
Sön- och helgdagar kl. 08.00-22.00

För att boka färdtjänst per texttelefon ring 90 160

Viktigt att tänka på!

När du beställer din resa vill personalen vid beställningscentralen veta:

 • ditt namn
 • tid och adress för hämtning och returresa
 • om du har ledsagare eller medresenär/barn med dig
 • om du behöver någon extra hjälp
 • om du använder hjälpmedel, t ex rollator eller rullstol.
Egenavgift för färdtjänst

Zon

Vuxen

Barn och ungdom

1

45

25

2

55

30

3

70

35

4

85

45

5

105

55

6

120

60

7

135

70

Resor upp till 3 mil utanför kommunens gräns.

Inskränkningar i färdtjänsten

 • Bilbarnstol eller bälteskudde ska du som resenär hålla med!
 • Resor som företas till och från sjukhuset (när resenären är patient) är sjukresor och bekostas av landstinget.
 • Resor som studenter företar till och från riksgymnasium bekostas oftast av CSN.
 • Resor som sker till rehab kan bekostas av Landstinget.
 • Arbetsträning kan bekostas av Försäkringskassan.
 • Resor som sker till särskolan på ordinarie läsdagar är skolskjuts. Kontakta i så fall någon av dessa enheter först för besked om de kan ordna din resa.

Om din ansökan avslås

Om du fått avslag på din färdtjänstansökan kan du överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol. Överklagan ska ställas till Länsrätten i Gävleborg men sändas till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 811 80 Sandviken.

Ledsagarkort på buss!

På linjebuss erbjuds färdtjänstberättigade möjligheten att kostnadsfritt ta med en person.

Tillståndet för "Ledsagarkort på buss" gäller samma tillståndstid som färdtjänsttillståndet. För beställning av "Ledsagarkort på buss" eller om du har frågor kontakta färdtjänsthandläggare. De nås via Medborgarservice 026-24 00 00 .

Handikappanpassning på bussar och tåg ökar!

Tillgängligheten har ökat. Alla stadsbussar i linjerna 11, 13 och 14 har låggolvsgaranti.

Resor med rollator kan ske utan större hinder och många resenärer som har rullstol kan också färdas med stadsbussarna. De flesta regionalbussarna har låga insteg. Tåg på sträckan Gävle-Falun/Avesta stannar i både Storvik och Sandviken. På tågen finns rullstolshissar vilket gör att resan ska gå lätt och smidigt för personer med funktionsnedsättning.

Arbetsresor

De som har ett anställningsförhållande och som på grund av svår funktionsnedsättning inte kan färdas till sitt arbete på egen hand eller åka kollektivt, kan ansöka om arbetsresor med färdtjänst.

Avgiften för arbetsresor är som för 30-dagars kort på den vanliga kollektivtrafiken, betalning sker via postgiro i förskott till kommunen.

Riksfärdtjänst

Om man på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala kostnader kan man ansöka om riksfärdtjänst för privata resor inom Sverige. Särskild prövning görs av Färdtjänst inför varje resa.

Ansökan om resa bör ske senast tre veckor innan planerad avfärd. Resenären får vara beredd på att restiden kan förskjutas då samåkning tillämpas.

Parkeringstillstånd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning handlägger frågan om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning.
Läs mer om parkeringstillstånd

Vi frågar våra kunder!

Varje månad kontaktas ett antal färdtjänstresenärer av intervjuare på uppdrag av länets kommuner. Vid telefonintervjun ställs frågor om hur man tycker den senaste resan fungerat, om man fått vänta och vilket bemötande man fått av chaufför och beställningspersonal. När vi sammanställer svaren från undersökningarna visar det sig att våra kunder är rätt nöjda. Om du som färdtjänstresenär upplever att din resa inte uppfyller dina önskemål i enlighet med kommunens färdtjänstreglemente, är vi på Färdtjänst mycket angelägna om att du meddelar oss det. Har fel begåtts, så kan vi med din hjälp rätta till det och har möjlighet att kompensera drabbade resenärer.

Mer information

Medborgarservice 026-24 00 00.

Sidan uppdaterad: 2018-02-01
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se