Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Måla om eller byta fönster och takfönster

Ljusinsläpp, ventilation, utsikt eller utsmyckning? Innan du sätter in ett nytt fönster eller ändrar utseende på et befintligt behöver du ansöka om bygglov.

Behövs bygglov?

Inom detaljplanelagt område krävs vanligtvis bygglov för ändringar av en byggnads yttre utseende, så kallade fasadändringar. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.
Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus behöver bara ansöka om bygglov för fasadändringar som ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det innebär att du inte behöver ansöka om lov för att byta till fönster med samma mått och samma placering, men att du vanligtvis behöver bygglov för att:

  • byta material, kulör, dimensioner och spröjsindelning
  • ta bort ett fönster
  • sätta in ett helt nytt fönster där det inte har funnits fönster förut.

Om huset ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område kan du behöva bygglov även om du byter till ett fönster med samma mått och placering.

I flerbostadshus behöver du för det mesta ha bygglov för fönster/fasadändringar.

Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Är du osäker på om det finns en detaljplan i ditt område, eller vill se vilka bestämmelser som gäller för din fastighet, kan du själv enkelt få fram detaljplanerna via kartportalen Öppnas i nytt fönster..

Läs om hur bygglovsprocessen går till Öppnas i nytt fönster.

Vad kostar det?

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften regleras i kommunen antagen taxa. Mer information om taxan finns på sidan Vad kostar bygglov och anmälan?

Vad behöver jag skicka in?

läs mer om handlingarna på sidan Ritningar och ansökan.

Ansök via e-tjänst eller blankett

Tips och råd

  • Vet du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
  • Alla ritningar som skickas in måste vara tydliga. Det finns inget krav på att de ska vara arkitektritade men om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert. Läs mer under Ritningar och ansökan.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.