Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan det behövas en kontrollansvarig, KA, för projektet (ex. nybyggnad av villor och större om- och tillbyggnad). Det behövs oftast inte en kontrollansvarig vid enkla projekt men däremot ska det finnas en kontrollplan i samband med ansökan/anmälan.

Några enkla projekt som normalt inte behöver kontrollansvarig är: Inglasning av altan, attefallsåtgärder, installation av eldstad och mindre om- och tillbyggnader utan installationer.

När behöver jag en kontrollansvarig?

Normalt sett behöver du en kontroll­ansvarig för allting som kräver bygglovsansökan eller anmälan. Undantaget är vissa enklare ärenden.

Du behöver inte kontroll­ansvarig för:

  • Små ändringar av en- eller tvåbostads­hus
  • Uthus, garage och andra små byggnader
  • Murar och plank
  • Mindre markåtgärder
  • Fasadändringar
  • Skyltar och ljusanordningar

Detta inte gäller om samhällsbyggnadsnämnden beslutar annat.

Vad gör en kontrollansvarig

  • hjälper dig att skriva ett förslag till kontrollplan
  • är med på möten
  • ser till att kontrollplanen följs
  • skriver ett utlåtande till dig och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för slutbesked

Förslag på kontrollansvarige lämnar du in tillsammans med din ansökan.

Jag har läst att jag inte behöver en kontrollansvarig. Betyder det att jag inte behöver göra en kontrollplan?

Nej, du måste ändå lämna in en kontrollplan när du ska göra åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Läs mer om kontrollplan.

Vem kan vara kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige måste vara certifierad och ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag.

Det är certifieringsorganet RISE och KIWA som certifierar dessa personer och går att söka fram i organets respektive webbplats.

Kontrollansvarige hos RISE Länk till annan webbplats.

Kontrollansvarige hos KIWA Länk till annan webbplats.

Mer information om registret hittar du på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.