Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Marklov

Schaktning eller fyllning inom område med detaljplan som avsevärt ändrar markens höjdläge ca. 0,5 m (inom tomtmark eller mark för allmän plats) kräver marklov.

Det krävs dock inte marklov för att höja eller sänka markytan till en nivå som har angetts i detaljplanen.

Schaktning och fyllning i samband med byggnationer kräver inte separat marklov då de prövas i bygglov/startbeskedet.

I vissa detaljplan eller områdesbestämmelser kan även trädfällning och skogsplantering kräva marklov.

Gällande detaljplan och områdesbestämmelser för respektive fastighet och kommun hittar ni i våra planarkiv.

Sidan uppdaterad: 2018-09-13
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.