Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Marklov

Marklov avser schaktning eller fyllning för att avsevärt ändra markens höjdläge (inom tomtmark eller mark för allmän plats), i huvudsak inom område med detaljplan.

Lovplikt för trädfällning och skogsplantering kan regleras i detaljplaner eller övergångsbestämmelser.

Bestämmelserna skiljer sig i viss mån åt inom och utanför detaljplanelagt område.

Inom områden med detaljplan  

Inom områden med detaljplan krävs normalt marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt. En ändring på en halv meter kan dock bedömas som en avsevärd förändring, kontakta stadsarkitektavdelningen för en bedömning. Det krävs dock inte marklov för att höja eller sänka markytan till en nivå som har angetts i planen.

I samband med byggnadsarbeten      

Schaktning och fyllning som utgör led i byggnadsarbeten, kräver inte marklov, om de prövas i bygglovsärendet.

Sidan uppdaterad: 2017-03-08
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.