Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Marklov

Reducerad avgift för byggärenden i Sandviken och Ockelbo under januari och februari. Reduceringen gäller ärenden som inkommit till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och komplettförklarats under perioden 1 januari 2018 till och med 28 februari 2018.

Schaktning eller fyllning inom område med detaljplan som avsevärt ändrar markens höjdläge ca. 0,5 m (inom tomtmark eller mark för allmän plats) kräver marklov.

Det krävs dock inte marklov för att höja eller sänka markytan till en nivå som har angetts i detaljplanen.

Schaktning och fyllning i samband med byggnationer kräver inte separat marklov då de prövas i bygglov/startbeskedet.

I vissa detaljplan eller områdesbestämmelser kan även trädfällning och skogsplantering kräva marklov.

Gällande detaljplan och områdesbestämmelser för respektive fastighet och kommun hittar ni i våra planarkiv.

Sidan uppdaterad: 2018-01-02
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.