Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Marklov

Reducerad avgift för byggärenden i Hofors, Sandviken och Ockelbo under november och februari. Reduceringen gäller ärenden som inkommit till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och komplettförklarats under perioden 1 november 2018 till och med 28 februari 2019.

Du kan lämna in ansökan och även anmälan digitalt. Läs mer om våra e-tjänsteröppnas i nytt fönster.

Schaktning eller fyllning inom område med detaljplan som avsevärt ändrar markens höjdläge ca. 0,5 m (inom tomtmark eller mark för allmän plats) kräver marklov.

Det krävs dock inte marklov för att höja eller sänka markytan till en nivå som har angetts i detaljplanen.

Schaktning och fyllning i samband med byggnationer kräver inte separat marklov då de prövas i bygglov/startbeskedet.

I vissa detaljplan eller områdesbestämmelser kan även trädfällning och skogsplantering kräva marklov.

Gällande detaljplan och områdesbestämmelser för respektive fastighet och kommun hittar ni i våra planarkiv.

Planarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter

Det gäller en ny bygglovstaxa från och med 2018 för Hofors, Sandviken och Ockelbo kommun.

Nya taxor är konstruerad utifrån SKL, Sveriges kommuner och landsting senaste taxa-modul. Det innebär att avgiften är baserat på den genomsnittliga handläggningstiden för en viss typ av bygglovsärende i stället för som tidigare, på den tänkta byggnationens yta.

Enligt nya taxa ett bygglov för en byggnad kostar den samma om den är 50 kvm eller 70 kvm . Men självklart skiljer avgifterna i komplexa ärenden där det krävs ex. tekniskt samråd eller arbetsplatsbesök o.s.v.

Mer information om avgifter hittar ni på sidan Avgifter för byggärenden.öppnas i nytt fönster

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-11-13
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.