Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Överklaga bygglovsbeslut

Om du som sökande eller som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Överklagandet ska ske inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet.

Så här överklagar du:

  • När du skriver överklagan ska du tala om vilket beslut som du vill överklaga, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Kom ihåg att ange fastighetsbeteckning.
  • Skicka med handlingar och annat som du tycker stöder din uppfattning.
  • Skriv under överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
    Om du anlitar ombud, ska du skicka med fullmakt för ombudet.
  • När du vill överklaga ett beslut ska du skriva till Länsstyrelsen men skicka överklagan till adressen: Sandvikens Kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 811 80 Sandviken.

Handläggaren bedömer om överklagandet har kommit in i rätt tid och om så är fallet skickas överklagandet vidare till Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-03-21
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.