Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och valnämndens expedition och sekretariat. Det är också sekretariat till kommundirektör och kommunalråd. Kontoret handlägger administrativa och samordnande uppgifter för den politiska ledningen, juridiska frågor, och ansvarar för kommunarkivet.

Kontoret stödjer också övriga delar av kommunkoncernen och arbetar med övergripande strategisk planering och utveckling. Att arbeta kommunkoncernövergripande med planering och utveckling är avgörande för ett fortsatt effektivt och framåtblickande arbetet för kommunen.

Kommunledningskontoret hanterar strategiska frågor utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv, vilket kan röra sig om exempelvis kommunens styrmodell, planeringsprocesser och andra områden för långsiktig utveckling i Sandvikens kommun. Utifrån kommunledningskontorets uppdrag genomförs exempelvis kommunövergripande utredningar.

Medborgarservice är en del av kommunledningskontoret som hanterar medborgarnas kontaktvägar in till kommunen, svarar på frågor om kommunens verksamheter och handlägger även flertalet ärenden gentemot medborgare på uppdrag åt kommunkoncernen.

Den kommungemensamma överförmyndarexpeditionen för Sandviken, Hofors och Ockelbo är även organiserad under kommunledningskontoret.

Kommunledningskontoret finns i stadshuset, våningarna fyra, sex och sju (överförmyndarenheten på våning fyra). Medborgarservice finns på entréplan i anslutning till stadshusets lobby.

Kontakta Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret finns i Stadshuset. Tel. 026-24 00 00,
e-post: kommun@sandviken.se