Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och valnämndens expedition och sekretariat. Det är också sekretariat till kommundirektör och kommunalråd.

Kontoret handlägger administrativa och samordnande uppgifter för den politiska ledningen, juridiska frågor, svarar på frågor om kommunal verksamhet och service (via medborgarservice), kommunarkiv och överförmyndarexpedition.

Kontoret stödjer också övriga delar av kommunkoncernen och arbetar med övergripande strategisk planering och utveckling. Att arbeta kommunkoncernövergripande med planering och utveckling är avgörande för ett fortsatt effektivt och framåtblickande arbetet för kommunen.

Kommunledningskontoret hanterar strategiska frågor utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv, vilket kan röra sig om exempelvis kommunens styrmodell, planeringsprocesser och andra områden för långsiktig utveckling i Sandvikens kommun. Utifrån kommunledningskontorets uppdrag genomförs exempelvis kommunövergripande utredningar och processkartläggningar.

Kontakta Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret finns i Stadshuset. Tel. 026-24 00 00,
e-post: kommun@sandviken.se