Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Personalkontoret

Personalkontoret ansvarar för att samordna och driva utveckling inom kommunens HR-processer.

Personalkontoret ansvarar också för tolkning av lagar och avtal inom det arbetsrättsliga området och även för hur kommunens anställningsvillkor och personalpolitik ska utformas.

Det gör vi för att skapa förutsättningar för en god arbetsgivarpolitik som stärker kommunens arbetsgivarvarumärke och som ger oss en möjlighet att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal.

Vi jobbar strategiskt med riktlinjer och rutiner, råd, stöd och omvärldsbevakning. Att utarbeta former för samverkan och dialog med arbetstagarorganisationerna ingår också i vårt ansvarsområde.

Hos oss hanteras löner för hela kommunkoncernen.

Vi arbetar övergripande med

 • Arbetsmiljö och arbetsanpassning
 • Arbetsgivarvarumärket och kompetensförsörjning
 • Arbetsrätt och förhandlingar
 • Försäkringar
 • Hälsofrämjande arbete
 • Likabehandling
 • Ledarskapsutveckling
 • Löner
 • Pensioner
 • Personalstatistik
 • Rekrytering och platsannonsering

Beställ arbetsgivar- eller tjänstgöringsintyg

Du som arbetar eller har arbetat inom Sandvikens Kommun kan beställa arbetsgivar- eller tjänstgöringsintyg genom vår e-tjänst.

Kontakta Personalkontoret

Har du frågor kring löner ska du använda vår e-tjänst Fråga lönesupport

Vill du kontakta lönesupport via telefon ringer du 026-24 20 00, vardagar mellan kl. 9:00–12:00.

Enklare ärenden besvaras direkt, övriga ärenden återkopplar vi om senast inom tre arbetsdagar.

Övriga kontaktuppgifter:

Johanna Kemi, HR-chef
tel 026-24 19 96
e-post: johanna.kemi@sandviken.se

Anna-Carin Gavlén, Lönechef
tel 026-24 14 26
e-post: anna-carin.gavlen@sandviken.se