Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret är en del av Kommunstyrelseförvaltningen och har bland annat ägaransvar för kommunens mark och fastigheter.

Tekniska kontoret har följande ansvarsområden:

  • ägaransvar för kommunens mark och fastigheter
  • leder och styr fastighetsförvaltning, teknisk förvaltning, parkskötsel och skogsförvaltning genom ägardirektiv till bolagen Sandviken hus AB, Sandviken Energi AB och Högbo Bruk AB.
  • arbetar med en långsiktig lokalförsörjningsplan, samt att hyra ut kommunens egna fastighetsbestånd till externa hyresgäster.
  • äger och ansvarar för tomtkö och kommunens mark- och exploateringsverksamhet
  • leder och styr i egen regi fastighetsförvaltningen av kommunens teknikpark Sandbacka Park och ansvarar för hyresgäster, avtal och långsiktig utveckling.
  • planerar, samordnar och styr kommunens investeringsprogram samt handlägger kontakterna med Gästrike Räddningstjänstförbund.

Kommunskyddet är en del av Tekniska kontoret och samordnar kommunens arbete med säkerhet och försäkring, ansvarar för kommunens beredskapsplanering samt samordningen av kommunens POSOM-verksamhet.

Kontakt

Erika Ågren, Teknisk chef
Telefon 026-24 14 45
E-post: erika.agren@sandviken.se

Besöksadress: Odengatan 34, Sandviken
Postadress: Sandvikens kommun, Tekniska kontoret, 811 80 Sandviken