Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret har ägaransvar för kommunens mark och fastigheter.

Tekniska kontoret leder och styr fastighetsförvaltning, teknisk förvaltning, parkskötsel och skogsförvaltning genom ägardirektiv till bolagen Sandviken hus AB, Sandviken Energi AB och Högbo Bruk AB.
 
Tekniska kontoret arbetar med en långsiktig lokalförsörjningsplan, samt att hyra ut kommunens egna fastighetsbestånd till externa hyresgäster.
 
Tekniska kontoret äger och ansvarar för tomtkö och kommunens mark- och exploateringsverksamhet.

Tekniska kontoret leder och styr i egen regi fastighetsförvaltningen av kommunens teknikpark Sandbacka Park och ansvarar för hyresgäster, avtal och långsiktig utveckling.
 
Tekniska kontoret planerar, samordnar och styr kommunens investeringsprogram samt handlägger kontakterna med Gästrike Räddningstjänstförbund.

Kommunskyddet samordnar kommunens arbete med säkerhet och försäkring och ansvarar för kommunens beredskapsplanering samt samordningen av kommunens POSOM-verksamhet.

Kontakt

Erika Ågren, Teknisk chef
Telefon 026-24 14 45
E-post: erika.agren@sandviken.se

Besöksadress: Odengatan 34, Sandviken
Postadress: Sandvikens kommun, Tekniska kontoret, 811 80 Sandviken