Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ekonomi- och inköpskontoret

Ekonomi- och Inköpskontoret är en del av Kommunstyrelse­förvaltningen och har en samordnande funktion inom kommunens förvaltningar och kommunkoncernen.

Ekonomikontoret

Ekonomikontoret ansvarar för kommunens- och kommunkoncernens ekonomiska planering. Det innebär bland annat upprättande av budget, delårsbokslut, bokslut och årsredovisning samt månatliga ekonomiska uppföljningar och prognoser.

Ekonomikontoret ansvarar också för förvaltning och utveckling av ekonomisystem och ekonomiadministrativa rutiner samt hanterar kommunkoncernens låneportfölj.

Mer om ekonomi, budget och årsredovisning

Ekonomiservice

Ekonomiservice ansvarar för hantering av kommunkoncernens kund- och leverantörsfakturor samt kommunens bokföring och inkassoåtgärder.

Fakturor till kommunen

Fakturor från kommunen

Inköpsenheten

Inköpsenheten ansvarar för att tillsammans med förvaltningar och kommunala bolag strategiskt samordna, effektivisera och styra kommunens inköps- och upphandlingsprocesser i enlighet med lagar, policy, riktlinjer, handbok och behov.

Kommunens inköpschef äger inköps- och upphandlingsprocesserna och dess stödprocesser samt ansvarar för att samordna upphandlingar och inköp, säkerställa att lagar, policy och riktlinjer efterlevs samt driva löpande utveckling och effektivisering av inköps- och upphandlingsprocessen.

Mer om Upphandlingar och inköp

Kontakta Ekonomi- och inköpskontoret:

Kontakt sker via Medborgarservice