Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Informationskontoret

Informationskontoret arbetar med information och marknadsföring både inom organisationen och övriga samhället.

Odd Westby, Informationschef, odd.westby@sandviken.se

Mikael Nordgren, mikael.nordgren@sandviken.se

Sandra Lenne, sandra.lenne@sandviken.se

Sven Jarno, sven.jarno@sandviken.se

Wendy Juntunen, wendy.juntunen@sandviken.se

Therésa Persson, theresa.persson@sandviken.se

Yvonne Ronnerfors, yvonne.ronnerfors@sandviken.se

Markus Sällberg, markus.sallberg@sandviken.se

Josefine Jondelius, josefine.jondelius@sandviken.se

Oscar Jansson, oscar.jansson@sandviken.se

Besöksadress: Odengatan 37
Postadress: 811 80 Sandviken

Vad gör informationskontoret?

Målgrupp:

Anställda inom Sandvikens kommun såväl som arbetsgivaren Sandvikens kommun.

 • Vi leder och kravställer arbetet med att förbättra information och kommunikation inom organisationen.
 • Vi utvecklar organisationens kommunikativa kompetens och erbjuder moderna funktioner för att stödja arbetet.
 • Vi stödjer och tar initiativ till aktiviteter som stärker "vi känslan" inom organisationen.
 • Vi ansvarar för informationsstöd vid hantering mindre kriser och den samlade informationshanteringen vid större kriser.
 • Vi har en stabsfunktion med en särskild stödfunktion till övriga kommunstyrelseförvaltningen samt den politiska ledningen.

Målgrupp:

Nyttjare av kommunens verksamhet och service.

 • Vi har nyttjarnas perspektiv och stödjer organisationen i framtagandet av strategier för utveckling av sin kommunikation.
 • Vi erbjuder och utvecklar kommunikativa plattformar för organisationen att kommunicera med sina nyttjare.
 • Vi medverkar i utvecklingen av kommunens medborgarservice.
 • Vi ansvarar för en grafisk profil som tydliggör kommunen som avsändare och bevakar att denna följs.
 • Vi tillhandahåller information om kommunens service och boende i Sandviken till nyinflyttade.
 • Vi ansvarar för informationshantering vid större kris.

Målgrupp:

Kommunmedborgare som i demokratisk anda har rätt att veta vad som händer i allmänt intresse.

 • Vi bidrar till att medborgarna kan påverka och kommunicera med kommunen.
 • Vi bidrar till en öppen och transparent organisation.
 • Vi ansvarar för informationshantering vid större kris.

Målgrupp:

Ambassadörer inom kommunen och möjliga inflyttare till kommunen. (extern marknadsföring)

 • Vi samordnar och ansvarar för det övergripande strategiska arbetet med bilden av Sandviken tillsammans med aktörer som i sin tur ansvarar inom sina områden.
 • Vi genomför marknadsföring och aktiviteter som laddar “Sandviken", såväl ort som geografiskt område, med positiva värden som utgår från Vision 2025 samt ansvarar för sponsring.
 • Vi arbetar med kontakt- och relationskedjor med såväl tänkbara inflyttare som nyinflyttade.