Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ansök om stöd för officiella måltider samt uppvaktning av lokal förening

Bidrag till officiella måltider

Det finns möjlighet att söka stöd från Sandvikens Kommun när din förening eller organisation ska arrangerar större officiella måltider.

Bidrag till officiella måltider kan ges vid:

 • större idrottsevenemang arrangerade i Sandvikens kommun som VM, EM, NM, SM eller landskamper.
 • årsmöten och kongresser av riksintresse som arrangeras i Sandvikens kommun.

Här kan du läsa Riktlinjer för extern uppvaktning och officiella måltider i Sandvikens kommun

Beslutad av Kommunstyrelsen 2013-12-17
Diarienummer KS2013/391

Bakgrund och målsättning

Sandvikens Kommun får förfrågningar och inbjudningar från
organisationer, föreningar och företag.

 • Ekonomiskt stöd till officiella måltider
 • Inbjudningar till uppvaktningar

Dessa riktlinjer skall underlätta beslut kring kommunens medverkan samt
se till att kommunens medverkan stämmer överens med Sandvikens
kommuns vision och våra grundläggande värderingar.

Riktlinjerna och ansökningsformulär skall presenteras så att medborgare
och intressenter lätt kan göra ansökan och förstår vilka förutsättningar
som gäller.

Bidrag till officiella måltider

Bidrag kan ges i följande sammanhang.

Idrottsevenemang

Bidrag till måltid kan ges i samband med att följande idrottsevenemang
arrangeras i Sandvikens kommun:

 • VM
 • EM
 • NM
 • SM
 • Landskamper

Årsmöten och kongresser av riksintresse

Bidrag till måltid kan ges vid årsmöten och kongresser av riksintresse
som arrangeras i Sandvikens kommun.

Bidrag och medverkan

Som huvudregel bidrar Sandvikens Kommun med följande summor.

Antal deltagare

Upp till 149

100 kr/deltagare

150-300

15 000 kr

301-500

20 000 kr

Över 500

30 000 kr


Vid officiella måltider bör en kommunrepresentant medverka som ges
möjlighet att hålla ett välkomsttal alternativt att kommunens medverkan
på annat sätt framgår för deltagarna.

Uppvaktning vid lokal förenings jubileum

Kommunen kan uppvakta föreningar och organisationer i samband med
50-, 75- och 100-årsjubileum och därefter vart 50:e år enligt följande
regler:

 1. Föreningar och organisationer bör uppvaktas med blommor eller
  någon av kommunens symboler och en present till ett sammanlagt
  värde av högst 2,4% av prisbasbelopp (år 2014 = 1065kr).
 2. Förutsättningen för uppvaktningen från kommunens sida skall
  vara, att föreningen eller organisationen inbjuder representant från
  kommunen till jubileet.
 3. Uppvaktningen bör göras av någon i kommunstyrelsen eller
  berörd nämnds presidium.
 4. Kostnad för eventuell förtäring vid uppvaktningen för 2 personer
  bekostas av uppvaktande nämnd.
 5. Andra uppvaktningar än som avsetts i punkterna 1-2 bör kunna
  ske efter bedömning av varje styrelse eller nämnd, om speciella
  skäl kan anges.

Ansökningar

Ansökan om bidrag till lokal förenings jubileum inlämnas till Kultur och
fritidsförvaltningen. Ansökan om bidrag till officiella måltider inlämnas
till Kommunstyrelseförvaltningen. Undantag från riktlinjerna beslutas av
kommundirektör.

Uppvaktning vid lokal förenings jubileum

Det finns många föreningar och organisationer som på olika sätt berikar Sandvikens kommun som plats att bo och leva i. Vi vill där för gärna uppvakta i samband föreningar och organisationer i Sandviken vid deras 50-, 75- och 100-årsjubileum och därefter vart 50:e år.

Via ansökningsformuläret nedan kan du uppmärksamma och även bjuda in kommunen till ert jubileum.

Ansökan

Uppvaktningar av lokala föreningar eller organisationers jubileum hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökan om bidrag till officiell måltid hanteras av kommunstyrelseförvaltningen.

Du kan göra din ansökan här. Vi kontaktar dig därefter inom 2 veckor. Observera att din ansökan är offentlig handling.
Beskriv kortfattat arrangemanget: