Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Idrottssponsring

Idrottsponsring är en del av Sandvikens Kommuns kommunikation och sker tillsammans med aktörer som har en positiv image och en verksamhet som ligger i linje med kommunens vision.

Ett krav för kommunal idrottssponsring är att varumärket ”Sandviken”, via idrottsprestationer eller idrottstävlingar, synliggörs på riksnivå via genomslag i ”riksmedia”.

Sponsringen ingår i kommunens externa marknadsföring och hanteras av Informationskontoret.