Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Idrottssponsring

Sponsringen är en del av Sandvikens Kommuns kommunikation, som ska ske tillsammans med aktörer som har en positiv image och en verksamhet som ligger i linje med Vision 2025.

Sponsring är en del av kommunens externa marknadsföring och hanteras av Informationskontoret.

Kravet för kommunal idrottssponsring är att varumärket ”Sandviken”, via idrottsprestationer eller idrottstävlingar, synliggörs på riksnivå via genomslag i ”riksmedia”.