Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Västra Gästriklands samhälls­byggnads­förvaltning

Gemensam förvaltning för Sandviken, Hofors och Ockelbo.

Besöksadress: Sandbacka Park, Högbovägen 45
Postadress: 811 80 Sandviken
Telefon: 026-24 00 00 (Medborgarservice)
E-post: vgs@sandviken.se

Förvaltningschef

Maria Wikström 
E-post: maria.wikstrom@sandviken.se

Enhet för verksamhetsstöd

På Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings administrativa enhet ligger förvaltningens samtliga administrativa arbetsuppgifter. Här finns även nämndsekreteraren, skolskjuts, bostadsanpassning, färd- och riksfärdtjänst samt lägenhetsregister.

Kart- och Lantmäterienheten

Enheten ansvarar för att hålla kommunernas primärkartor, utföra mät-, kart- och beräkningsverksamhet samt utveckla och samordna kommunernas geografiska informationssystem (GIS). Här bereds namnsättningsärenden av allmänna platser och gator. Enheten inrymmer även Sandvikens kommunala lantmäterimyndighet, som ansvarar för fastighetsbildning inom Sandvikens kommun.

Plan- och byggenheten

Avdelningen ansvarar för bygglov, detaljplan, planering och stadsmiljö samt trafikingenjör.

Miljö- och hållbarhetsenheten

Avdelningen ansvarar för miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll, miljösamordning samt energirådgivning.

Sidan uppdaterad: 2017-03-01
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.