Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Västra Gästriklands samhälls­byggnads­förvaltning

Sandvikens, Hofors och Ockebo kommun samverkar i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Sandvikens kommun är värdkommun för den gemensamma förvaltningen.

Du som bor eller driver företag i Hofors kommun eller Ockelbo kommun, sök gärna information även via www.hofors.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster respektive www.ockelbo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation

Besöksadress: Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken
Postadress: 811 80 Sandviken
Telefon: 026-24 00 00 (Medborgarservice)
E-post: vgs@sandviken.se

Samhällsbyggnadschef

Yvonne Mickels
E-post: yvonne.mickels@sandviken.se

Enheter inom förvaltningen

Enhet för verksamhetsstöd

Hos enheten för verksamhetsstöd ligger förvaltningens samtliga administrativa arbetsuppgifter. Här finns nämndsekreterare, arkivansvar, registratorer, handläggare av skolskjuts, bostadsanpassning, färd- och riksfärdtjänst, parkeringstillstånd samt lägenhetsregister.

Kart- och lantmäterienheten

Enheten ansvarar för att hålla kommunernas primärkartor, utföra mät-, kart- och beräkningsverksamhet samt utveckla och samordna kommunernas geografiska informationssystem (GIS). Här bereds namnsättningsärenden av allmänna platser och gator. Enheten inrymmer även Sandvikens kommunala lantmäterimyndighet, som ansvarar för fastighetsbildning inom Sandvikens kommun.

Plan- och byggenheten

Enheten ansvarar för bygglov, detaljplan, planering och stadsmiljö och här finns trafikingenjör och trafikplanerare.

Miljö- och hållbarhetsenheten

Enheten ansvarar för miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll, 
miljösamordning och energirådgivning.

Sidan uppdaterad: 2019-08-28
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.