Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Västra Gästriklands samhälls­byggnads­förvaltning

Gemensam förvaltning för Sandviken, Hofors och Ockelbo.

Besöksadress: Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken
Postadress: 811 80 Sandviken
Telefon: 026-24 00 00 (Medborgarservice)
E-post: vgs@sandviken.se

Samhällsbyggnadschef

Maria Wikström 
E-post: maria.wikstrom@sandviken.se

Enhet för verksamhetsstöd

På Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings enhet för verksamhetsstöd ligger förvaltningens samtliga administrativa arbetsuppgifter. Här finns nämndsekreterare, registratorer, arkivarie, handläggare av skolskjuts, bostadsanpassning, färd- och riksfärdtjänst, parkeringstillstånd samt lägenhetsregister.

Kart- och lantmäterienheten

Enheten ansvarar för att hålla kommunernas primärkartor, utföra mät-, kart- och beräkningsverksamhet samt utveckla och samordna kommunernas geografiska informationssystem (GIS). Här bereds namnsättningsärenden av allmänna platser och gator. Enheten inrymmer även Sandvikens kommunala lantmäterimyndighet, som ansvarar för fastighetsbildning inom Sandvikens kommun.

Plan- och byggenheten

Avdelningen ansvarar för bygglov, detaljplan, planering och stadsmiljö och här finns trafikingenjören.

Miljö- och hållbarhetsenheten

Avdelningen ansvarar för miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll, miljösamordning och energirådgivning.

Sidan uppdaterad: 2018-03-26
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.