Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Västra Gästriklands samhälls­byggnads­förvaltning

Sandvikens, Hofors och Ockelbo kommun samverkar i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Sandvikens kommun är värdkommun för den gemensamma förvaltningen.

Du som bor eller driver företag i Hofors kommun eller Ockelbo kommun, sök gärna information även via www.hofors.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. respektive www.ockelbo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktinformation

Besöksadress: Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken
Postadress: 811 80 Sandviken
Telefon: 026-24 00 00 (Medborgarservice)
E-post: vgs@sandviken.se

Samhällsbyggnadschef

Yvonne Andersson
E-post: yvonne.andersson@sandviken.se

Enheter inom förvaltningen

Enhet för verksamhetsstöd

Hos enheten för verksamhetsstöd ligger förvaltningens samtliga administrativa arbetsuppgifter men här sker även handläggning av flera områden. Vid enheten finns nämndsekreterare, registratorer, ansvar för förvaltningens arkiv, och handläggare av skolskjuts, bostadsanpassning, färd- och riksfärdtjänst samt parkeringstillstånd.

Kart- och lantmäterienheten

Enheten ansvarar för kommunernas primärkartor, att utföra mät-, kart- och beräkningsverksamhet samt utveckla och samordna kommunernas geografiska informationssystem (GIS). Här bereds namnsättningsärenden av allmänna platser och gator. Enheten inrymmer även Sandvikens kommunala lantmäterimyndighet, som ansvarar för fastighetsbildning inom Sandvikens kommun.

Plan- och byggenheten

Enheten ansvarar för bygglov, detaljplan, planering och stadsmiljö och här finns trafikingenjör och trafikplanerare.

Miljö- och hållbarhetsenheten

Enheten ansvarar för miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll, 
miljösamordning och energirådgivning.

Brukarundersökningar

Här finns resultatredovisning riktad till allmänheten där bland annat brukarundersökningar inom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning presenteras.

Kart- och lantmäterienheten

För KLM:s del genomfördes en omfattande genomlysning av verksamheten under 2015.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.