Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Handläggarenheten LSS och Socialpsykiatri

 Handläggarna vid Omsorgsförvaltningen i Sandviken utreder och beslutar om insatser för personer med vissa funktionsnedsättningar. De lagar som styr är

  • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
  • Socialtjänstlagen - SoL  

Ansökan

För dig som har behov av insatser, fyll i ansökan nedan eller kontakta handläggaren via Medborgarservice, tel 026-240000 eller via direktnummer till handläggare enligt nedan.

Verksamhetschef

Sofia Danielsson,
Tel: 026-24 15 93

Handläggare LSS

Vuxenteamet LSS

Vanessa Gustavsson
Tel: 026-24 20 11 (Dag 1-5)

Marie Jacobsson
Tel: 026-24 18 84 (Dag 6-13)

Vanessa Gustavsson
Tel: 026-24 20 11 (Dag 14-17)

Elisabet Barstowe Holmgren
Tel: 026-24 20 45 (Dag 18-26)

Marlene Karlberg
Tel: 026-24 06 18 (Dag 27-31)

Barnteamet LSS

Anna Wengelin
Tel: 026-24 13 11 (Dag 1-15)

Marlene Karlberg
Tel: 026-24 06 18 (Dag 16-31)

Socialpsykiatri

Annika Wigert
Tel: 026-24 19 36 (Dag 1-10)

Anna-Kristina Lindelöf
Tel: 026-24 12 89 (Dag 11-31)

Kontakt

E-postadress: fornamn.efternamn@sandviken.se
Besöksadress: Hamngatan 12, Sandviken

Länkar:

Ansökningsblanketter:

Överklagan/besvärshänvisning av beslut

Om man är missnöjd med ett beslut finns möjlighet att överklaga.
Besvärshänvisning

Sidan uppdaterad: 2017-10-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se