Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Handläggarenheten LSS och Socialpsykiatri

 Handläggarna vid Omsorgsförvaltningen i Sandviken utreder och beslutar om insatser för personer med vissa funktionsnedsättningar. De lagar som styr är

  • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
  • Socialtjänstlagen - SoL  

Ansökan

För dig som har behov av insatser, fyll i ansökan nedan eller kontakta handläggaren via Medborgarservice, tel 026-240000 eller via direktnummer till handläggare enligt nedan.

Enhetschef

Christina (Kicki) Bro,
telefon: 026-24 15 93

Handläggare LSS

Malin Eriksson
Tel. 026-24 06 18 (dag 1-6)

Marie Jacobsson
Tel. 026-24 18 84 (dag 7-12)

Anna Wengelin
Tel. 026-24 13 11 (dag 13-19)

Elisabeth Barstowe Holmgren
Tel. 026-24 20 45 (dag 20-25)

Katarina Josefsson
Tel. 026-24 20 11 (dag 26-31)

Socialpsykiatri

Annika Wigert
Tel. 026-24 19 36 (dag 1-10)

Lee Ekman
Tel. 026-24 12 89 (dag 11-31)


Kontakt

E-postadress: fornamn.efternamn@sandviken.se
Besöksadress: Hamngatan 12, Sandviken

Länkar:

Ansökningsblanketter:

Överklagan av beslut

Om man är missnöjd med ett beslut finns möjlighet att överklaga.
Besvärshänvisning

Sidan uppdaterad: 2017-06-21
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se