Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Gruppbostäder och servicebostäder

Gruppbostad

Gruppbostad är till för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Boendet har fast bemanning.

Gruppbostad är ett litet antal lägenheter, vanligen 5 - 6 lägenheter, som är grupperade kring gemensamma utrymmen. Lägenheterna ska vara fullvärdiga. Service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Att bo i gruppbostad innebär en egen lägenhet med gemenskap och samvaro i anslutning till bostaden.

Servicebostad

Servicebostad är till för personer som bor i en egen lägenhet och har tillgång till både personal och gemensamhetslokal. Antingen ligger lägenheterna utspridda i ett bostadsområde eller i en trappuppgång.

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service är en boendeform för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendet har gemensamhetsutrymmen och personal dygnet runt.

Boendestöd

Boendestöd består främst av stöd och service i boendet, att skapa och återskapa olika sociala funktioner för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Boendestöd utförs till personer i egna boenden runt om i Sandvikens kommun.

Kontaktinformation till gruppbostäder och servicebostäder

Gruppbostäder

Blodriskan

Blodriskegränd 10 C, 811 53 Sandviken
Enhetschef Göran Rosén, Tel: 026-24 08 33

Borrsjöå

Norråsvägen 2, 812 93 Kungsgården
Enhetschef Christina Järveback, Tel 026-24 13 97

Flygeln

Tallbacksvägen 10, Sandviken
Enhetschef Maria Bodin, Tel: 026-24 13 26

Hedgrind

Hedåsvägen 18, 811 61 Sandviken
Tf enhetschef Johan Stridh, Tel 026-24 19 91

Kantarellen

Västerled 130, 811 50 Sandviken
Enhetschef Göran Rosén, Tel 026-24 08 33

Smassen 3

Smassens väg 3, 811 51 Sandviken
Tf enhetschef Johan Stridh, Tel 026-24 19 91

Smassen 47

Smassens väg 47 C, 811 51 Sandviken
Enhetschef Ulrika Jansson Tel 026-24 02 10

Thore Petré

Thore Petrégatan 2, 812 30 Storvik
Enhetschef Christina Järveback, Tel 026-24 13 70

Västerled

Västerled 104, 811 50 Sandviken
Enhetschef Ingela Svedvall Tel 026-24 13 29

Servicebostäder

Zatelliten

Västerled 102 B, 811 50 Sandviken
Enhetschef Veronica Ferm, Tel 026-24 11 70

Norrsätra

Tallbacksvägen 39, 811 41 Sandviken
Enhetschef Veronica Ferm, Tel 026-24 11 70

Nya Bruket

Bessemergatan 5 G, 811 33 Sandviken
Enhetschef Veronica Ferm, Tel 026-24 11 70