Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Skolfrånvaro - Unga

Som elev ska skolan ge dig möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i det gemensamma skolarbetet och med kompisarna.

Hur du som elev trivs i skolan kan hänga ihop med hur skolarbetet går. När man inte mår bra märks det också i skolan. Ibland har problemet med själva skolan att göra, men ibland handlar det om annat. Det händer att problemen är så stora att du som elev behöver hjälp och stöd i skolan under längre eller kortare tid.

En del elever som har det mycket jobbigt i skolan undviker att gå i skolan. Det kan till exempel börja med att man stannar hemma någon eller några lektioner. Detta kan öka och bli mer och mer, till slut går man inte alls till skolan.

Olika orsaker

Bakgrunden till varför man undviker att gå i skolan kan variera. Det kan till exempel vara att man har blivit mobbad eller att man har det jobbigt med kompisarna. Stress och prestationsångest är också vanliga problem i skolan. Man kan även uppleva att man inte har fått den hjälp i skolan som man har behövt.

Om det är oroligt hemma så påverkar det oftast också hur du mår i skolan. Problem hemma kan till exempel vara vid skilsmässa, sjukdom eller när en förälder blir arbetslös.

Oavsett vad som har hänt så är det viktigt att berätta att man inte mår bra. Man kan vända sig till sina föräldrar, någon annan vuxen man har förtroende för, en lärare eller annan personal på skolan, till exempel skolsköterskan. Om man blir mobbad kan det vara svårt att berätta, kanske för att man känner skuld eller för att man inte vill göra sina föräldrar eller andra vuxna i närheten ledsna. Men försök ändå att berätta, så att du kan få hjälp och stöd. Känns det svårt att prata om det kan du försöka skriva det istället, eller rita.

Stöd och hjälp

Om du inte vill prata med någon du känner kan du prata med någon i en telefonjour, till exempel BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ofta behöver man som elev få hjälp från både hemmet, skolan, sjukvården och socialtjänsten.

En bra skolgång ska bidra till att stärka självkänslan och tron på din egen förmåga som elev. Att du som elev möter en skolmiljö som präglas av förtroendefulla relationer, delaktighet och meningsfullhet skapar trygghet och en god grund för lärande.

Studiestöd kan dras in

Skolfrånvaro, eller i dagligt tal skolk, på gymnasieskolan kan leda till att studiestödet dras in. Om en elev skolkar mer än några enstaka timmar under en månad, och om det sker vid upprepade tillfällen, rapporterar skolan detta till CSN, det statliga studiestödet till gymnasiestuderande.
Detsamma gäller om eleven åker bort på semester utan att skolan har godkänt det.

I vissa fall kan det finnas särskilda anledningar till den ogiltiga frånvaron, till exempel mobbning. Då kan skolan bedöma att frånvaron inte ska rapporteras till CSN. Sjukdom betraktas inte som ogiltig frånvaro. Mer om ogiltig frånvaro från CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du orolig för dig själv eller en kompis?

Vänd dig i första hand till lärare/mentor eller rektor på skolan.

Grundskolor

Gymnasieskolor

Elevhälsan
026-240000