Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bygga nytt, ändra eller riva

Reducerad avgift för byggärenden i Hofors, Sandviken och Ockelbo under november och februari. Reduceringen gäller ärenden som inkommit till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och komplettförklarats under perioden 1 november 2018 till och med 28 februari 2019.

Du kan lämna in ansökan och även anmälan digitalt. Läs mer om våra e-tjänsteröppnas i nytt fönster.

När du ska bygga nytt, förändra eller riva behöver du oftast ett lov och ett startbesked. Här får du information om hur du går tillväga och vad du bör tänka på.

I menyn hittar du information om olika lov och anmälningar som krävs vid olika åtgärder. Det framgår i varje kategori vilka handlingar som behövs vid olika åtgärder.

Nyheter i Plan-och bygglagen

En ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat bestämmelser om när beslut får verkställas. På grund av detta införs särskilda bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Även denna lagändring träder i kraft den 1 juli 2018.

Lagändringen i PBL innebär att beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Det innebär i praktiken att 4-5 veckors "väntetid" tillkommer efter beslut är fattat.

Åtgärden kan påbörjas efter denna tidsfrist även om beslutet inte fått laga kraft dock på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas vid en överklagan.

Detta gäller alla lovbeslut efter 1 juli 2018.

Läs mer på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

För att komma igång med ditt projekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in kompletta ansökningshandlingar.
För mer information om ritningar ta gärna del av vår exempelritningar.

Exempelritningar

Kontrollplan/kontrollansvarig

Vid enkla byggprojekt som t.ex. mindre komplementbyggnader (garage, carport och förråd), inglasad altan och anmälningspliktiga åtgärder (e.x attefallsåtgärder och eldstäder) ska en kontrollplan lämnas in redan vid ansökningstillfället. En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhälletskrav för åtgärden uppfylls.

För större projekt som nybyggnad av en- och tvåbostadshus (villa) behövs en kontrollansvarig som ska bl.a. hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Mer information samt exempel på kontrollplaner för olika projekt hittar ni på sidan kontrollplan och kontrollansvarigöppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar

Vid enkla projekt (ex. garagebyggnad, carport och mindre tillbyggnader) ska en teknisk beskrivning lämnas in vid ansökan/anmälan.
Teknisk beskrivningPDF (pdf, 94.1 kB)

Åtgärder som uppförs närmare tomtgräns än 4,5m kräver grannensmedgivande. GrannensmedgivandePDF (pdf, 79.8 kB)

Avgifter

Det gäller en ny bygglovstaxa från och med 2018 för Hofors, Sandviken och Ockelbo kommun.

Nya taxor är konstruerad utifrån SKL, Sveriges kommuner och landsting senaste taxa-modul. Det innebär att avgiften är baserat på den genomsnittliga handläggningstiden för en viss typ av bygglovsärende i stället för som tidigare, på den tänkta byggnationens yta.

Enligt nya taxa ett bygglov för en byggnad kostar den samma om den är 50 kvm eller 70 kvm . Men självklart skiljer avgifterna i komplexa ärenden där det krävs ex. tekniskt samråd eller arbetsplatsbesök o.s.v.

Mer information om avgifter hittar ni på sidan Avgifter för byggärenden.öppnas i nytt fönster

Har du frågor om bygglov?

Kontakta bygglovshandläggare via Medborgarservice 026- 24 00 00.

På Boverket finns många bra och matnyttiga guider om byggprocessen, vad man får bygga, vad man behöver bygglov för och mycket mer.

Boverket - Guiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-11-08
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.