Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, förändra eller riva behöver du oftast ett lov och ett startbesked. Här får du information om hur du går tillväga och vad du bör tänka på.

I menyn hittar du information om olika lov och anmälningar som krävs vid olika åtgärder. Det framgår i varje kategori vilka handlingar som behövs vid olika åtgärder.

Nyheter i Plan- och bygglagen från 1 juli 2018

En ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat bestämmelser om när beslut får verkställas. På grund av detta införs särskilda bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Även denna lagändring träder i kraft den 1 juli 2018.

Lagändringen i PBL innebär att beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Det innebär i praktiken att 4-5 veckors "väntetid" tillkommer efter beslut är fattat.

Åtgärden kan påbörjas efter denna tidsfrist även om beslutet inte fått laga kraft dock på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas vid en överklagan.

Detta gäller alla lovbeslut efter 1 juli 2018.

Läs mer på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Guider om byggprocess m.m.

På Boverket finns många bra och matnyttiga guider om byggprocessen, vad man får bygga, vad man behöver bygglov för och mycket mer.

Vad kostar ett bygglov?

Du betalar för den tid det tar för oss att ta reda på alla fakta som behövs för att handlägga ditt ärende och fatta ett beslut.

Från och med 2018 gäller en ny bygglovstaxa för Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun. 

Nya taxor är konstruerad utifrån SKL, Sveriges kommuner och landsting senaste taxa-modul. Det innebär att avgiften är baserat på den genomsnittliga handläggningstiden för en viss typ av bygglovsärende i stället för som tidigare, på den tänkta byggnationens yta.

Enligt nya taxa ett bygglov för en byggnad kostar den samma om den är 50 m2 eller 70 m2 . Men självklart skiljer avgifterna i komplexa ärenden där det krävs ex. tekniskt samråd eller arbetsplatsbesök o.s.v.

Mer information om avgifterna hittar ni på sidan Avgifter för byggärende.

Vilka handlingar behövs för en bygglovsansökan?

För att komma igång med ditt projekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in kompletta ansökningshandlingar. Av blanketterna framgår vilka handlingar som ska bifogas, läs och fyll i dessa blanketter nogrant och skicka in ansökan/ anmälan så komplett som möjligt.
För mer information om ritningar ta gärna del av vår exempelritningar.

Vart skickar jag min bygglovsansökan?

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Har du frågor om bygglov?

Kontakta bygglovshandläggare via Medborgarservice 026-24 00 00.

Sidan uppdaterad: 2018-08-09
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.