Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bygga nytt, ändra eller riva

Reducerad avgift för byggärenden i Sandviken och Ockelbo under januari och februari. Reduceringen gäller ärenden som inkommit till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och komplettförklarats under perioden 1 januari 2018 till och med 28 februari 2018.

När du ska bygga nytt, förändra eller riva behöver du oftast ett lov och ett startbesked. Här får du information om hur du går tillväga och vad du bör tänka på.

I navigeringen hittar du information om olika lov och anmälningar som krävs vid olika åtgärder. Det framgår i varje kategori vilka handlingar som behövs vid olika åtgärder.

Guider om byggprocess m.m.

På Boverket finns många bra och matnyttiga guider om byggprocessen, vad man får bygga, vad man behöver bygglov för och mycket mer.

Vad kostar ett bygglov?

Du betalar för den tid det tar för oss att ta reda på alla fakta som behövs för att handlägga ditt ärende och fatta ett beslut.

Från och med 1 januari 2018 gäller en ny bygglovstaxa för Sandviken och Ockelbo kommun. 

Nya taxor är konstruerad utifrån SKL, Sveriges kommuner och landsting senaste taxa-modul. Det innebär att avgiften är baserat på den genomsnittliga handläggningstiden för en viss typ av bygglovsärende i stället för som tidigare, på den tänkta byggnationens yta.

Enligt nya taxa ett bygglov för en byggnad kostar den samma om den är 50 m2 eller 70 m2 . Men självklart skiljer avgifterna i komplexa ärenden där det krävs ex. tekniskt samråd eller arbetsplatsbesök o.s.v.

För Hofors kommun gäller fortfarande gamla PBL-taxan som beslutades i kommunfullmäktige i Hofors den 2013-03-25. 

Mer information om avgifterna hittar ni på sidan Avgifter för byggärende.

Vilka handlingar behövs för en bygglovsansökan?

För att komma igång med ditt projekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in kompletta ansökningshandlingar. Av blanketterna framgår vilka handlingar som ska bifogas, läs och fyll i dessa blanketter nogrant och skicka in ansökan/ anmälan så komplett som möjligt.
För mer information om ritningar ta gärna del av vår exempelritningar.

Vart skickar jag min bygglovsansökan?

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Har du frågor om bygglov?

Kontakta Medborgarservice 026-24 00 00.

Sidan uppdaterad: 2018-01-12
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.