Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Ändrad plan­lösning

Livet förändras och därmed också be­hoven. Ibland kan det vara läge att göra en större förändring i bostaden, som att slå ut en vägg eller inreda ett tidigare oinrett utrymme.

Behövs bygglov?

Du behöver inte ansöka om bygglov för att ändra planlösningen i ditt hem, men om det rör sig om en stor förändring måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan du kan sätta igång. Om du ska inreda en vind eller en källare som tidigare varit oinredd behöver du alltid göra en anmälan.

Om du planerar att göra en förändring som påverkar en eller flera bärande väggar behöver du lämna in en anmälan. Läs mer under sidan  Ändra bärande väggar.

Läs om hur bygglovsprocessen går till

Vad kostar det?

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften regleras i kommunen antagen taxa. Mer information om taxan finns på sidan Vad kostar bygglov och anmälan?

Vad behöver jag för att göra min anmälan?

läs mer om handlingarna på sidan Ritningar och ansökan.

Anmäl via e-tjänst eller blankett

Tips och råd

  • Tänk på att ändrad planlösning i lokaler för verksamheter eller flerbostadshus kan påverka ventilation, tillgänglighet och/eller brandskyddet.
  • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och ansökan.
  • Har du tänkt på att byggnader måste vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar? Läs mer om tillgänglighet.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.