Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Mur och stödmur

En mur består van­ligt­vis av murade eller staplade stenar eller en annan gjuten konstruktion av betong. Murar an­vänds bland annat för att markera tomt­gränser, rama in ute­platser eller för att hindra mark från att röra på sig.

Behövs bygglov?

Bygglov krävs om du ska bygga en mur eller en stöd­mur. Tänk på att placera muren en bit in från tomt­gränsen så att även grund­läggningen av muren kan ske på den egna tomten.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till Länk till annan webbplats.

Mur vid uteplats

Du behöver inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats vid ett en- eller två­bostadshus. Vid uteplatsen får du bygga en mur eller ett plank upp till 1,8 meter högt inom 3,6 meter från bostads­huset. Om du vill du bygga muren eller planket närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens medgivande eller ansöka om bygglov.

Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5m annars krävs bygglov.

Vad kostar det?

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften regleras i kommunen antagen taxa. Mer information om taxan finns på sidan Vad kostar bygglov och anmälan?

Vad behöver jag för att göra min ansökan?

läs mer om handlingarna på sidan Ritningar och ansökan.

Ansök via e-tjänst eller blankett

Tips och råd

  • Vet du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
  • Alla ritningar som skickas in måste vara tydliga. Det finns inget krav på att de ska vara arkitektritade men om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert. Läs mer under Ritningar och ansökan.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.