Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bygga plank och staket

Ibland kan man behöva skärma av lite och då finns det några saker man ska tänka på. När blir ett staket ett plank, till exempel?

Behövs bygglov?

Ett traditionellt staket som är låg och glesare än plank kräver normalt inte bygglov. Däremot behöver du oftast ansöka om bygglov för att bygga ett plank om planket är högre än 110 centimeter.

Det finns också regler som säger att:

 • höjd och utformning ska anpassas efter det som redan finns i området
 • inhägnaden ska vara trafiksäker och inte hindra sikten vid korsningar och utfarter (där får den inte vara högre än 80 centimeter)

Läs om hur bygglovsprocessen går till

Plank eller staket?

Ibland hamnar en åtgärd i gränslandet och det kan vara svårt att avgöra om den ska ses som plank eller staket.

För att avgöra detta måste en samlad bedömning göras av konstruktionens

 • höjd
 • längd
 • utförande och beständighet
 • genomsiktlighet
 • utformning
 • omgivningspåverkan
 • placering
 • ändamål

Vad kostar det?

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften regleras i kommunen antagen taxa. Mer information om taxan finns på sidan Vad kostar bygglov och anmälan?

Vad behöver jag för att göra min ansökan?

läs mer om handlingarna på sidan Ritningar och ansökan.

Ansök via e-tjänst eller blankett

Tips och råd

 • Vet du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara tydliga. Det finns inget krav på att de ska vara arkitektritade men om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert. Läs mer under Ritningar och ansökan.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.