Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Måla om eller byta fasadbeklädnad

Börjar det bli dags att måla om? Oavsett om fasaden flagnar eller om du bara vill ha variation kan lite färg eller en ny fasad­beklädnad göra susen.

Behövs bygglov?

Inom detaljplanelagt område krävs vanligtvis bygglov för ändringar av en byggnads yttre utseende, så kallade fasadändringar. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

En- eller tvåbostadshus

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus behöver bara ansöka om bygglov för fasadändringar som ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det innebär att du får måla om huset i en färg som liknar den du tidigare har haft, men att du behöver bygglov för att måla huset i en helt ny färg.

Om huset ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område kan du behöva bygglov även om du målar huset i samma färg och material.

Flerbostadshus, verksamheter och industrier

I flerbostadshus och andra verksamheter behöver du för det mesta ha bygglov för fasadändringar.

Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Är du osäker på om det finns en detaljplan i ditt område, eller vill se vilka bestämmelser som gäller för din fastighet, kan du själv enkelt få fram detaljplanerna via kartportalen Öppnas i nytt fönster..

Läs om hur bygglovsprocessen går till Öppnas i nytt fönster.

Vad kostar det?

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften regleras i kommunen antagen taxa. Mer information om taxan finns på sidan Vad kostar bygglov och anmälan?

Vad behöver jag skicka in?

läs mer om handlingarna på sidan Ritningar och ansökan.

Ansök via e-tjänst eller blankett

Tips och råd

  • Vet du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
  • Alla ritningar som skickas in måste vara tydliga. Det finns inget krav på att de ska vara arkitektritade men om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert. Läs mer under Ritningar och ansökan.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.