Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Skärmtak och altantak

Ett skärmtak kan verkligen höja mysfaktorn på uteplatsen. Skärm­taket består vanligt­vis av ett tak utan väggar som antingen kan vara fäst i en byggnad eller bäras upp av pelare.

Behövs bygglov?

Grundregeln är att du behöver bygglov för att bygga ett skärmtak, men om du bor i ett en- eller tvåbostadshus finns det särskilda bestämmelser. Enligt dem får du anordna ett eller flera bygglovsbefriade skärmtak över uteplats, balkong, altan eller entré om kraven nedan uppfylls.

  • Skärmtaket eller skärmtakens sammanlagda yta får inte vara större än 15 kvadratmeter.
  • Ett skärmtak ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen annars måste grannen godkänna det. Om grannfastigheten ägs av kommunen eller om grannen har sagt nej måste du ansöka om bygglov.
  • Taket får endast byggas i anslutning till bostadshuset (alltså får inte byggas på friggebodar, garage och uthus andra komplementbyggnader)

Uppfyller du kraven ovan behöver du varken bygglov eller startbesked för din skärmtak då är det fritt att bygga.Men om din skärmtak är större än 15 kvadratmeter eller uppfyller inte någon av kraven ovan behöver du bygglov.
Observera att skärmtaket kan vara bygglovspliktig enligt vissa detaljplaner eller områdesbestämmelser och då behöver du söka bygglov. Vilken detaljplan eller områdesbestämmelse gäller för din fastighet hittar du i kartportalen Öppnas i nytt fönster..

Läs om hur bygglovsprocessen går till.

Du behöver inte bygglov för markiser eftersom dessa kan fällas in när du inte använder dem.

Vad kostar det?

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften regleras i kommunen antagen taxa. Mer information om taxan finns på sidan Vad kostar bygglov och anmälan?

Vad behöver jag för att göra min ansökan?

Läs mer om handlingarna på sidan Ritningar och ansökan.

Ansök via e-tjänst eller blankett

Tips och råd

  • Vet du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
  • Alla ritningar som skickas in måste vara tydliga. Det finns inget krav på att de ska vara arkitektritade men om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert. Läs mer under Ritningar och ansökan.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.