Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Olovligt byggande, svartbygge

Om du utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det för olovligt byggande eller "svartbygge" i dagligt tal. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Börja aldrig bygga utan bygglov och startbesked. Det kan bli väldigt dyrt och du kan dessutom i vissa fall bli tvungen att riva det du har byggt.

Kommunen är skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift av den som utför en olovlig åtgärd. Att skylla på okunnighet är enligt plan- och bygglagen inte ett giltigt skäl för att slippa byggsanktionsavgifter.

Om det gått mer än 10 år efter att till exempel ett hus byggts utan bygglov får byggsanktionsavgift inte tas ut och samhällsbyggnads­nämnden kan inte heller kräva att bygget rivs. Det faktum att preskriptionstiden är uppnådd gör inte att den olovliga åtgärden blir lovlig, utan samhällsbyggnadsnämnden är enbart förhindrad att besluta om vissa påföljder.

Anmäla en olovlig åtgärd

Om du misstänker att något byggs utan lov så kan du anmäla detta till Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning. En anmälan ska göras skriftligt per brev eller e-post.

Anonym anmälan

Du kan alltid välja att vara anonym, men tänk då på att inte uppge ditt namn. Om du e-postar din anmälan kom ihåg att avsändaren automatiskt står med och din e-postadress blir därför inte anonym.

I anmälan bör du uppge:

  • Vilken fastighet eller adress det handlar om.
  • Vad som uppförs eller har uppförts med en detaljrik beskrivning.
  • Dina kontaktuppgifter om du vill ha svar från oss.

Mer information

Boverket - Olovligt byggande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.