Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Ovårdade tomter och byggnader

Du som äger en tomt eller byggnad är skyldig att se till att den är i ett vårdat skick.

Tomten eller byggnaden ska vara städad/i vårdat skick och det får inte finnas någon risk för olycksfall eller att det blir besvär för omgivningen.

Läs mer om växtlighet vid bostadsgator och korsningar på sidan om Häckar och trä.

Vad säger lagen?

Plan- och bygglagen 8 kapitlet 14 §:

  • Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från kulturhistorisk, miljömässig och kostnärlig synspunkt.

Plan- och bygglagen 8 kapitlet 15 §:

  • En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd kan kräva böter i ärenden som rör ovårdade tomter eller byggnader.

Sidan uppdaterad: 2020-03-02
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.