Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Ovårdade tomter och byggnader

Du som äger en tomt eller byggnad är skyldig att se till att den är i ett vårdat skick.

Tomten eller byggnaden ska vara städad/i vårdat skick och det får inte finnas någon risk för olycksfall eller att det blir besvär för omgivningen.

Läs mer om växtlighet vid bostadsgator och korsningar på sidan om Häckar och trä.

Vad säger lagen?

Plan- och bygglagen 8 kapitlet 14 §:

  • Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från kulturhistorisk, miljömässig och kostnärlig synspunkt.

Plan- och bygglagen 8 kapitlet 15 §:

  • En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Anmäla en olovlig åtgärd

Om du misstänker att något byggs utan lov så kan du anmäla detta till Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning. En anmälan ska göras skriftligt per brev eller e-post.

Anonym anmälan

Du kan alltid välja att vara anonym, men tänk då på att inte uppge ditt namn. Om du e-postar din anmälan kom ihåg att avsändaren automatiskt står med och din e-postadress blir därför inte anonym.

I anmälan bör du uppge:

  • Vilken fastighet eller adress det handlar om.
  • Vad som uppförs eller har uppförts med en detaljrik beskrivning.
  • Dina kontaktuppgifter om du vill ha svar från oss.

Mer information

Boverket - Ovårdad tomt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyr om ovårdad tomt och byggnad Pdf, 656.2 kB. (Pdf, 656.2 kB)

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.