Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Personer med funktionsnedsättning

Omsorgsförvaltningen ansvarar för omsorger om personer med  funktionsnedsättningar och ger stöd i det dagliga livet.

Sekretess

Verksamheterna omfattas av sekretessregler som skydd för individen.
Huvudprincipen är att sekretess gäller för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom lider men.

Kvalitet

Omsorgsförvaltningen arbetar med att förbättra kvaliteten i verksamheterna och detta görs utifrån resultat från undersökningar eller andra uppföljningar och utvärderingar av verksamheterna. Vi har en ambition att öka kunskapen om brukarnas behov för att kunna utveckla och anpassa verksamheten.
Kvalitetsarbete

Avgifter

Beviljade insatser enligt LSS är avgiftsfria.

Synpunkter och överklagan

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation ska präglas av gott bemötande. Vi har en synpunktsblankett som du kan använda för förslag, synpunkter osv.
Om du  är missnöjd över ett beslut om insats finns möjlighet att överklaga.
Synpunkter och överklagan

Broschyr

Ansökningsblanketter:

Lagar:

Intresserad av arbete inom vård och omsorg?

Om vi för närvarande inte aktivt söker medarbetare till omsorgsförvaltningens enheter kan du ändå skicka en spontanansökan till: 
timvikarie.pfv@sandviken.se

Din spontanansökan granskas och matchas mot behov. Blir du aktuell för en anställning kommer vi att kontakta dig.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg som gynnar både vård- och omsorgstagare, den studerande och arbetsgivaren.
Vård- och omsorgscollege

Omsorgsförvaltningen

Besöksadress:
Hamngatan 12

Postadress:
Omsorgsförvaltningen
811 80 SANDVIKEN

Telefon:
026-24 00 00 (Medborgarservice)

Omsorgsförvaltningen

Ansvarig nämnd

Omsorgsnämnden

Sidan uppdaterad: 2016-11-10
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se