Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bygga altan

Altanen blir ofta en trevlig uteplats för umgänge med familj och vänner. Altanen är ofta ansluten till ett hus men kan även vara fristående.

Behövs bygglov?

Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadshus kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger.

Från och med den 1 juli 2019 gäller undantaget från bygglovsplikten för altaner i anslutning till en- och tvåbostadshus.

Undantaget gäller:

  • en altan som byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  • är max 1,8 meter över marken
  • placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Annars krävs grannens godkännande.
  • Undantaget gäller inte för altaner i anslutning till byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Tänk på att plank och murar ihop med altanen ger en sammanlagd höjd från marken och att den sammanlagda höjden inte får vara högre än 1,8 meter (se exempelbilden nedan).

Bygglovsbefriad altan kan kompletteras med ett bygglovs befriat skärmtak  på max 15 kvm. Ska du bygga större tak eller glasa in altanen behöver du söka bygglov.

Läs mer om bygglovsfria altaner på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs om hur bygglovsprocessen går till

Exempel på hur höjden mäts på altanen

Två exempel på hur höjden mäts på altanen. Båda exemplen visar en altan som byggs inom 3,6 meter från bostadshuset. Exempel 1 gäller en altan med staket eller räcke där höjden mäts från marken upp till golvytan på altanen. Exempel 2 gäller en altan med mur eller plank där höjden mäts från marken upp till höjden på muren eller planket. Förstora bilden

Vad kostar det?

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften regleras i kommunen antagen taxa. Mer information om taxan finns på sidan Vad kostar bygglov och anmälan?

Vad behöver jag för att göra min ansökan?

Läs mer om handlingarna på sidan Ritningar och ansökan.

Ansök via e-tjänst eller blankett

Tips och råd

  • Vet du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
  • Alla ritningar som skickas in måste vara tydliga. Det finns inget krav på att de ska vara arkitektritade men om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert. Läs mer under Ritningar och ansökan.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.