Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bygglov för cistern

Bygglov krävs för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra fasta cisterner eller andra fast anläggningar för kemiska produkter. Det gäller produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.

Behövs bygglov?

Bygglov krävs både inom och utanför detaljplanerat område.

Om det gäller en mindre anläggning som är avsedd för en viss fastighets behov krävs inte bygglov. Med mindre anläggning menas till exempel anordningar som behövs för oljeeldning för bostadshus eller andra byggnader samt bensin- och oljeförråd för jordbruket och liknande.

Vad kostar det?

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften regleras i kommunen antagen taxa. Mer information om taxan finns på sidan Vad kostar bygglov och anmälan?

Vad behöver jag för att göra min ansökan?

Läs mer om handlingar på sidan Ritningar och ansökan.

Ansök via e-tjänst eller blankett

Hantering av brandfarliga och explosiva varor

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som hanterar brandfarliga varor. Gästrike Räddningstjänst sköter tillståndsgivning och tillsyn för brandfarliga och explosiva varor för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Mer information finns på Gästrike Räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.

Nya cisterner och de som tas ur bruk ska anmälas till Miljö- och hållbarhetsenheten. Läs mer på sidan skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor

Tips och råd

  • Vet du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
  • Alla ritningar som skickas in måste vara tydliga. Det finns inget krav på att de ska vara arkitektritade men om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert. Läs mer under Ritningar och ansökan.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.