Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Ritningar och ansökan

Under vinter gäller reducerad avgift för byggärenden i Hofors, Sandviken och Ockelbo. Reduceringen gäller ärenden som kommit in till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och komplettförklarats under perioden 1 november 2018 till och med 28 februari 2019.

Du kan lämna in ansökan och även anmälan digitalt. Läs mer om våra e-tjänsteröppnas i nytt fönster.

När du ansöker om lov eller gör en anmälan måste du lämna in ett antal handlingar som beskriver det du planerar att göra.

I normalfallet behöver du skicka in ansökan/anmälan, ett förslag till kontrollplan och ett antal ritningar som beskriver åtgärden. På vår sida Behöver jag bygglov?länk till annan webbplats hittar du guider till de vanligaste projekten.

Ritningar

Vad är en situationsplan? Vad ska en planritning visa och vad innebär det att en ritning är fackmannamässigt utförd? Här ska vi hjälpa dig på vägen i ditt projekt genom att svara på dessa frågor.

Vad innebär fackmanna­mässiga ritningar?

Det är viktigt att alla ritningar som skickas in är fackmanna­mässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt papper med rena svarta linjer, att alla mått ska vara korrekta och att skalan finns med.

Alla ritningar ska innehålla:

 • information om vad de föreställer
 • fastighetsbeteckning
 • skala och skalstock (ett måttsatt streck som visar skalan)
 • upprättat och eventuellt reviderat datum

Vad kan jag göra själv?

När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp a en expert, till exempel en arkitet. Om ritningarna inte uppfyller de krav som ställs förlängs handläggningstiden eftersom vi då kommer att be dig skicka in nya ritningar som uppfyller kraven.

Varför är kraven så höga?

Att vi ställer höga krav på ritningarna beror bland annat på att:

 • risken för fel och missförstånd minskar
 • även ovana personer ska kunna förstå dem
 • ritningarna ska kunna arkiveras
 • handläggaren ska kunna göra en korrekt bedömning

E-tjänster och blanketter

Via våra e-tjänster kan du ansöka om bygglov, rivningslov, marklov och även anmäla åtgärder som inte är bygglovspliktiga som till exempel att bygga ett Attefallshus.

Du behöver ha alla handlingarna digitalt och e-legitimation redo.

Handlingarna ska vara i PDF-format och varje handling ska sparas i en separat fil och vara vänd åt rätt håll (ritningarna ska vara som ett liggande dokument). Ritningar som inte redan är digitala måste du skanna in. Fotografera inte dina handlingar, eftersom perspektiven förvrids då.

Även blanketterna hittar du på våra e-tjänster.

Tips och råd

 • Dubbelkolla gärna så att dina ritningar är skalenliga och att alla mått står med. Kontrollera med en linjal innan du skicka in dem.
 • Ritningar ska vara tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper i A4 eller A3-format.
 • Du som skickar ansökan digitalt, spara inte alla ritningar i en och samma fil, eftersom det tar längre tid för oss att handlägga ärendet då. En handling=en fil.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2019-02-13
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.