Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Rivningslov och rivningsanmälan

Rivningslov

Rivningslov avser rivning av byggnader, i huvudsak inom område med detaljplan. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den.

Rivningsanmälan

Rivning av byggnader utanför detaljplanelagt område får inte påbörjas förrän byggherren underrättat Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd genom en rivningsanmälan.  

En sådan anmälan ska göras minst tre veckor före rivningsarbetenas början. Under denna tid ska Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd kunna bedöma kontrollbehovet i projektet och ta ställning till om rivningsplan och kvalitetsansvarig behövs.  

Rivningsanmälan ska normalt vara skriftlig. Tillsammans med anmälan lämnas en beskrivning av projektets art och omfattning.  

Kravet på rivningsanmälan gäller inte:

  1. Komplementbyggnader.
  2. Sådana ekonomibyggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och som hör till jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.
  3. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och är av hemlig natur.

Även för rivning som avser delar av byggnad eller utrivning i samband med ändring eller underhåll av en byggnad krävs numera rivningsanmälan. Om rivningsarbete påbörjas utan att föreskriven rivningsanmälan har skett, ska kommunen kräva särskild avgift.

Avgifter och taxor

Du betalar för den tid det tar för oss att ta reda på alla fakta som behövs för att handlägga ditt ärende och fatta ett beslut. Exakt hur mycket det kostar är ofta svårt att säga eftersom olika ärenden tar olika lång tid att handlägga.

Bygglovstaxa Sandvikens KommunPDF (pdf, 1.1 MB)

Bygglovstaxa Hofors kommunPDF (pdf, 9.5 MB)

Bygglovstaxa Ockelbo kommunPDF (pdf, 496.1 kB)

Sidan uppdaterad: 2017-04-13
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.