Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Rivningslov och rivningsanmälan

Reducerad avgift för byggärenden i Hofors, Sandviken och Ockelbo under november och februari. Reduceringen gäller ärenden som inkommit till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och komplettförklarats under perioden 1 november 2018 till och med 28 februari 2019.

Du kan lämna in ansökan och även anmälan digitalt. Läs mer om våra e-tjänsteröppnas i nytt fönster.

Rivningslov/anmälan

För rivning av byggnader eller delar av byggnader inom område med detaljplan krävs det rivningslov. Rivning utanför område med detaljplan kräver inte rivningslov men däremot en anmälan och får inte påbörjas innan ni har fått ett startbesked från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Om du påbörjar en rivning utan att ha ett skriftlig startbesked är byggnadsnämnden skyldig att ta ut en sanktionsavgift.

Kravet på rivningsanmälan utanför detaljplanelagt område gäller inte:

  1. Komplementbyggnader (ex. garage, uthus).
  2. Sådana ekonomibyggnader som hör till jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.
  3. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och är av hemlig natur.

Även för rivning i samband med ändring eller underhåll av en byggnad kan en anmälan krävas.

Är du osäker ta kontakt med Plan- och byggenheten via Medborgarservise 026-24 00 00.

Avgifter

Det gäller en ny bygglovstaxa från och med 2018 för Hofors, Sandviken och Ockelbo kommun.

Nya taxor är konstruerad utifrån SKL, Sveriges kommuner och landsting senaste taxa-modul. Det innebär att avgiften är baserat på den genomsnittliga handläggningstiden för en viss typ av bygglovsärende i stället för som tidigare, på den tänkta byggnationens yta.

Enligt nya taxa ett bygglov för en byggnad kostar den samma om den är 50 kvm eller 70 kvm . Men självklart skiljer avgifterna i komplexa ärenden där det krävs ex. tekniskt samråd eller arbetsplatsbesök o.s.v.

Mer information om avgifter hittar ni på sidan Avgifter för byggärenden.öppnas i nytt fönster

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-11-13
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.