Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Rivningslov och rivningsanmälan

Rivningslov/anmälan

För rivning av byggnader eller delar av byggnader inom område med detaljplan krävs det rivningslov. Rivning utanför område med detaljplan kräver inte rivningslov men däremot en anmälan och får inte påbörjas innan ni har fått ett startbesked från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Om du påbörjar en rivning utan att ha ett skriftlig startbesked är byggnadsnämnden skyldig att ta ut en sanktionsavgift.

Kravet på rivningsanmälan utanför detaljplanelagt område gäller inte:

  1. Komplementbyggnader (ex. garage, uthus).
  2. Sådana ekonomibyggnader som hör till jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.
  3. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och är av hemlig natur.

Även för rivning i samband med ändring eller underhåll av en byggnad kan en anmälan krävas.

Är du osäker ta kontakt med Plan- och byggenheten via Medborgarservise 026-24 00 00.            

Sidan uppdaterad: 2018-05-16
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.