Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Friggebod

En liten byggnad på max 15 kvm som går att använda till det mesta och oftast inte kräver bygglov.

Behövs bygglov?

Om alla krav är uppfyllda behöver du inte ansöka om bygglov eller göra någon anmälan.

Krav på friggebod

  • Gäller bara småhus (villor och fritidshus)
  • Ska vara fristående
  • I närheten av bostadshus (inom 25m från bostadshuset, hela byggnaden ska rymmas inom avståndet)
  • Får vara max 15 kvm
  • Högst 3m i nockhöjd
  • Får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5m annars du måste ha grannens godkännande. Om grannen inte ger sitt godkännande behöver du söka bygglov.

Friggebodar som byggs närmare allmänplatsmark (park, vägar och gator o.s.v.) än 4,5m kräver alltid bygglov.

Bygglov för komplementbyggnader

Tips och råd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.