Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Sandvikens kommun kan lämna in medborgarförslag till Kommunfullmäktige. På detta sätt har du möjlighet att påverka och förbättra kommunens verksamheter.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Den som lämnar ett medborgarförslag måste vara folkbokförd i Sandvikens kommun. Det betyder att även barn och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag.

Föreningar eller organisationer får inte lämna medborgarförslag.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Ditt förslag kan handla om hur du tycker att kommunens verksamheter ska vara. Du kanske vill ändra på något som kommunen har ansvar för.

Förslaget får inte handla om ärenden som rör enskilda personer eller myndighetsutövning till exempel ansökan om ekonomiskt bistånd eller bygglov. Medborgarförslaget får inte vara odemokratiskt, rasistiskt eller strida mot lag.

Det är bra om ditt medborgarförslag innehåller ett förslag till beslut.

Har du flera förslag ska du lämna in flera medborgarförslag.

Hur lämnar du ditt medborgarförslag?

Du kan lämna ditt förslag elektroniskt genom att logga in nedan och skriva under med din e-legitimation.

Du kan också lämna ditt medborgarförslag till Kommunledningskontoret i stadshuset eller skicka det till: Sandvikens kommun Kommunledningskontoret 811 80 SANDVIKEN

Skriv namn, adress och telefonnummer på ditt förslag och skriv under det.

Du kan inte skicka in ditt förslag via e-post.  

Ditt förslag blir en offentlig handling

Ett medborgarförslag som lämnas in blir en offentlig handling. Det betyder att vem som helst får läsa förslaget. Namnet på den som lämnar förslaget kommer att finnas med i kallelser och protokoll på kommunens hemsida.

När behandlas ditt medborgarförslag?

Det bör ta som längst ett år innan Kommunfullmäktige beslutar om de ska genomföra ditt förslag eller inte. 

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-02-01
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se