Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet såsom kulturskola, bibliotek, museer, kommunens konstsamling, föreningsstöd, idrotts och friluftsliv, ungdomsgårdar, kommungemensamma skollovsaktiviteter samt verksamheten vid kommungemensamma idrotts-, frilufts- och badanläggningar.

Till nämndens uppgifter hör vidare konsumentvägledning, sjötrafikfrågor, evenemang, kommunövergripande och sektorsövergripande ungdomsfrågor.

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lotterilagen.

Kontaktinformation

E-post: kultur.fritidsnamnden@sandviken.se

Ledamöter i nämnden