Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Överförmyndarnämnden västra Gästrikland

Överförmyndarnämnden är gemensam nämnd för Sandviken, Hofors och Ockelbo,
kommuner. Sandvikens kommun är värdkommun för den gemensamma
nämnden. Nämnden och dess förvaltning ingår i Sandvikens kommuns organisation.
Sandvikens kommun är arbetsgivare för all personal i förvaltningen.

Nämnden ansvarar för att den för kommunerna gemensamma överförmyndarverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken och andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.

Nämnden har också det ansvar för ärenden som enligt lag om god man
för ensamkommande barn stadgas för överförmyndaren.

Läs mer om God man, förvaltare och förmyndare

Reglementen för de olika nämnderna

Ett problem har uppstått med att visa innehåll i förtroendemannaregistret.

Prova att uppdatera sidan för att se om innehållet kan visas.

Felsökning pågår och vi hoppas att felet kommer att vara avhjälpt snart.